O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Larisa Dmuchovskaja

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Kuria fotodokumentus ir videodokumentus pagal archyvo metų veiklos planą ir archyvo poreikį.

Atlieka pirminį savo sukurtų dokumentų tvarkymą: atlieka jų pirminį aprašymą, kokybės vertinimą.

Teikia savo sukurtus dokumentus LCVA Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijos posėdžiams.

Skaitmenina archyve saugomus fotodokumentus archyvo atsarginiam ir naudojimo fondams.

Skaitmenina archyve saugomus fotodokumentus užsakovams.

Skaitmenina naujai gautus fotodokumentus (negatyvus), skirtus pirminei atrankai prieš pateikimą LCVA Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijos posėdžiui.

Dalyvauja LCVA Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijos veikloje nario teisėmis, teikia pasiūlymus dėl fotodokumentų priėmimo nuolat saugoti.

Dalyvauja atrenkant fotodokumentus parodoms, juos skaitmenina, gamina nuotraukas parodų ekspozicijoms.

Pildo Fotodokumentų duomenų paieškos bazę techniniais duomenimis

Teikia nustatytos formos ketvirčių asmenines veiklos ataskaitas skyriaus vedėjui.

Siekiant archyvo strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Turėti aukštesnįjį menų srities, fotografijos ir medijų krypties išsilavinimą.

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Fotodokumentų skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus.

Žinoti archyvo vaizdo ir garso dokumentų komplekso sudėtį, jo saugojimo, kaupimo, tvarkymo ir naudojimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus.

Mokėti savarankiškai ir kvalifikuotai organizuoti ir atlikti darbą. Gebėti spręsti jam patikėtas užduotis, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją.

Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei fotografijų apdorojimo kompiuterinėmis programomis.

Turėti užsienio kalbos pagrindus.

5.8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 11:05