O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Laurencija Volungevičienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia vadovybei skyriaus planus, ataskaitas, informaciją ir pasiūlymus dėl Skyriaus darbo, kontroliuoja Skyriui pavestų darbo užduočių vykdymą, užtikrindamas tinkamą įstaigai nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

vadovauja garso ir videodokumentų kaupimo, papildymo, tvarkymo, garso ir videodokumentų bei jų kopijų pateikimo visuomenei bei populiarinimo darbams, užtikrindamas tinkamą Nacionalinio dokumentų fondo dalies – garso ir videodokumentų – išsaugojimą;

organizuoja ir vykdo patikrinimus, kaip valstybės, savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, saugančiose bei perduodančiose vaizdo ir garso dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui, saugomi ir tvarkomi ten esantys garso ir videodokumentai, užtikrindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo įgyvendinimą;

pagal Skyriaus kompetenciją rengia metodinės medžiagos, informacinių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, projektus;

teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms saugančioms bei perduodančioms garso ir videodokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui, metodinę pagalbą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo įgyvendinimą;

užtikrina Skyriaus rengiamų dokumentų informacijos tikslumą ir išsamumą, užtikrinant atliekamų darbų kokybę;

konsultuoja Skyriaus darbuotojus, teikia jiems metodinę pagalbą;

tvarko Skyriaus materialinių vertybių apskaitos dokumentus, užtikrindamas archyvo materialinių vertybių išsaugojimą;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse

vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį vaizdo ir garso dokumentų valdymo srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais; Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą bei dokumentų valdymą; teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

būti susipažinusiam su audiovizualinio paveldo išsaugojimą reglamentuojančiais Lietuvos ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, garso ir videodokumentų kūrimo ir jų informacijos perkėlimo technologijų raida;

mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei garso ir videodokumentų tvarkymo programomis;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 13:06