O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Lida Varkauskienė

DARBUOTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti dokumentus patvirtinančius juridinius faktus ir archyvo dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

archyvo atsakymuose tiksliai ir išsamiai perteikia dokumentuose esančius duomenis, tinkamai įformina dokumentų kopijas.

tvarko ir aprašo dokumentus, rengia informacines paieškos priemones;

konsultuoja darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;

rengia ar dalyvauja rengiant metodinius dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais.

surašo administracinių nusižengimų protokolus už pažeidimus nurodytus Administracinių nusižengimų kodekso 116, 117, 118, 522 straipsniuose.

vykdo kitus archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą

Turėti 5 metų darbo valstybės archyvų sistemoje patirtį.

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą.

Išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą.

Gerai išmanyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį;

Mokėti dirbti kompiuteriu programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, kitomis duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis.

Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas.

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 09:55