O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Lijana Augulienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Aptarnauja Rašytinių dokumentų skaityklos skaitytojus pagal galiojančius dokumentų naudojimo teisės aktus.

Teikia informaciją apie archyve saugomų fondų sudėtį ir turinį, dokumentų būklę bei informacinės paieškos priemones.

Organizuoja dokumentų išdavimą naudotojams, kontroliuoja dokumentų naudojimą, tvarko skaitytojų asmens bylas.

Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Turėti aukštąjį universitetinį (humanitarinį arba socialinių mokslų srities) išsilavinimą.

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą, dokumentų naudojimo ypatumus.

Žinoti Lietuvos centrinio valstybės archyvo rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį, gebėti naudotis archyvo informacinės paieškos sistemomis.

Būti susipažinusiam su Lietuvoje įvairiais istoriniais laikotarpiais veikusių valstybės įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklos ypatumais.

Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.

Būti pareigingam, gebėti bendrauti su žmonėmis.

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-04 10:23