O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Loreta Čiuikinienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl dokumentų, patvirtinančių juridinį faktą, paieškos, pagal rastus archyvinius dokumentus rengia oficialius archyvo dokumentus;

● kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams pavestų prašymų nagrinėjimo terminus, atsakymų tikslumą ir pilnumą;

● užtikrina teikiamos informacijos iš Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ir žinių tikrumą;

● organizuoja ir kontroliuoja skaityklos darbą;

● gali surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 461, 504, 507, 918, 18813 straipsniuose;

● konsultuoja skyriaus darbuotojus dokumentų paieškos klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą;

●  kai nėra skyriaus vedėjo, eina jo pareigas;

● vykdo kitus archyvo vadovybės pavedimus.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

●  turėti 5 metų darbo valstybės archyvų sistemoje patirtį;

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;

● išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą;

● būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

● išmanyti rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį, išmanyti rašytinių dokumentų saugojimą ir jų naudojimo tvarką;

● mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir jam pavestų grupių darbą;

● mokėti apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● mokėti rusų kalbą įgudusiojo vartotojo C2 lygiu, lenkų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

● savarankiškai planuoti savo ir jam pavestos grupės darbą;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

● mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, duomenų paieškos sistemomis bei duomenų bazėmis.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-03-06 10:14