O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Neringa Betingienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● padeda skyriaus vedėjui planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;

● planuoja ir organizuoja rašytinių dokumentų tvarkymo grupės darbą, užtikrindamas pavestų užduočių priskyrimą grupės darbuotojams;

● organizuoja apyrašų sudarymo darbus, užtikrindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų aprašymą ir apskaitą, nuostatų įgyvendinimą;

● teikia informaciją apie Nacionalinį dokumentų fondą papildančių dokumentų tvarkymo eigą, dokumentų būklę, užtikrindamas teikiamos informacijos, duomenų ir žinių tikslumą bei išsamumą;

● organizuoja teminės duomenų bazės „Katalogas“ pildymą, tikrina aprašų tikslumą ir tvarko „Katalogo“ apskaitą;

● dalyvauja komisijų darbe, archyvo teisės aktų projektų rengime, konsultuoja skyriaus ir archyvo darbuotojus rašytinių dokumentų tvarkymo ir katalogavimo klausimais;

● surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus už pažeidimus, nurodytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 461, 504, 507, 918, 18813 straipsniuose;

● kai skyriaus vedėjo nėra, eina jo pareigas;

● vykdo kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti Humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

● turėti 3 metų darbo valstybės archyvų sistemoje patirtį;

● būti susipažinęs su valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

● išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą, dokumentų valdymą;

● būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

● gerai išmanyti archyvo dokumentų fondų sudėtį ir turinį, dokumentų tvarkymo ypatumus;

● būti susipažinęs su Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūra, viešuoju ir vidaus administravimu;

● mokėti valdyti, kaupti, atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

● mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir jam pavestos grupės darbą;

● mokėti rusų ir anglų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

  

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2016-02-10 11:15