O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Nikolajus Gubanovas

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, teikia vadovybei skyriaus planus, ataskaitas, informaciją ir pasiūlymus dėl skyriaus darbo, kontroliuoja skyriui pavestų darbo užduočių vykdymą, užtikrindamas tinkamą įstaigai nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

vadovauja kino dokumentų kaupimo, papildymo, tvarkymo, kino dokumentų ir jų kopijų pateikimo visuomenei darbams, užtikrindamas tinkamą Nacionalinio dokumentų fondo dalies – kino dokumentų - išsaugojimą ir naudojimą;

organizuoja ir tikrina, kaip valstybės, savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, saugančiose bei perduodančiose vaizdo ir garso dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui, saugomi ir tvarkomi ten esantys kino dokumentai, užtikrindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo įgyvendinimą;

organizuoja ir kontroliuoja nacionalinių filmų originalių medžiagų perdavimą Lietuvos centriniam valstybės archyvui, jų apskaitos tvarkymą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos kino įstatymą;

pagal Skyriaus kompetenciją rengia metodinės medžiagos, informacinių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, projektus;

teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms saugančioms bei perduodančioms kino dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui metodinę pagalbą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo įgyvendinimą;

pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

užtikrina Kino dokumentų skyriaus rengiamų dokumentų informacijos tikslumą ir išsamumą, užtikrinant atliekamų darbų kokybę;

konsultuoja skyriaus darbuotojus, teikia jiems metodinę pagalbą;

tvarko skyriaus materialinių vertybių apskaitos dokumentus, užtikrindamas archyvo materialinių vertybių išsaugojimą;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo vadovybės pavedimus, siekiant Archyvo strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį vaizdo ir garso dokumentų valdymo srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą bei dokumentų valdymą, teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

būti susipažinusiam su audiovizualinio paveldo išsaugojimą reglamentuojančiais Lietuvos ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, vaizdo ir garso dokumentų kūrimo ir jų informacijos perkėlimo technologijų raida;

gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, teisės aktų projektus;

mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu valstybine kalba;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 13:13