O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Povilas Šivickis

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● organizuoja skyriaus darbą ir atsako už skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

● dalyvauja kuriant skaitmeninių dokumentų saugojimo infrastruktūrą;

● teikia pasiūlymus dėl informacinių technologijų taikymo archyve strategijos;

● rengia teisės aktų, archyvo metų planų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

● vertina pateiktus derinti teisės aktų, kitų dokumentų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

● rengia informacinių sistemų kūrimo ir tobulinimo projektus, juos įgyvendina;

● diegia archyvo informacines technologijas;

● teikia informaciją ir konsultuoja archyvo darbuotojus skyriaus kompetencijos klausimais;

● atsiskaito archyvo direktoriui už skyriaus darbą;

● vertina skyriaus darbuotojų darbą, teikia archyvo direktoriui pasiūlymus dėl jų skatinimo, informuoja apie nusižengimus;

● atstovauja skyrių pagal kompetenciją;

● vykdo kitas archyvo vadovybės užduotis ir pavedimus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

● išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuostatus, vidaus darbo tvarką,  nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

● turėti aukštesnįjį  fizinių mokslų (matematikos, informatikos) išsilavinimą, nuolat kelti savo kvalifikaciją;

● išmanyti informacinių technologijų taikymą dokumentų saugojimo  ir naudojimo srityse;

● mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas apie skyriaus veiklą;

● mokėti racionaliai, tikslingai planuoti, organizuoti skyriaus darbą, savarankiškai pasirinkti sprendimo metodus ir būdus;

● mokėti rusų, anglų arba vokiečių kalbą;

● sugebėti rengti skyriaus teisės aktų projektus;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti su savo ir kitų skyrių darbuotojais, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

 

  

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 10:31