O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Reda Vainauskaitė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

pataria Skyriaus vedėjui planuojant ir organizuojant Archyvo viešąsias paslaugas: edukacines programas, pamokas, kultūrinius projektus, ekskursijas ir renginius, užtikrindamas Archyvo vidinę ir išorinę komunikaciją, vykdo jų teikimo priežiūrą ir kontrolę;

padeda organizuojant darbus, susijusius su temine dokumentų paieška, kontroliuoja darbo kokybę ir užduočių vykdymo terminus;

teikia administracines paslaugas pagal Skyriaus kompetenciją: konsultuoja piliečius, teikia informaciją apie Archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus;

pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų teminius prašymus, Archyvo dokumentų pagrindu rengia į juos atsakymus;

atrenka rašytinius dokumentus organizuojamoms parodoms;

pagal Skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Archyvo teisės aktų projektus, dalyvauja komisijų darbe;

pavaduoja Skyriaus vedėją jam nesant;

vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti 3 metų darbo patirtį rašytinių dokumentų tvarkymo, naudojimo ir sklaidos srityje;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;

išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą;

būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, mokėti rengti dokumentus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

išmanyti rašytinių dokumentų fondų sudėtį ir turinį ir dokumentų naudojimo tvarką;

mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis informacijos paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;

mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir jam pavestų grupių darbą;

mokėti apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 11:30