O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Regina Tyščiukienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

teikia siūlymus archyvo direktoriui dėl archyvo politikos finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje formavimo ir įgyvendinimo;

pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Archyvo metų veiklos planą;

rengia programų sąmatų projektus, teikia siūlymus dėl gautų asignavimų naudojimo prioritetų;

teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui Archyvo buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos, ir kitą susijusią informaciją; užtikrina šių dokumentų pateikimą nustatytais terminais;

teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui reikalingus dokumentus ir kitą susijusią informaciją darbo užmokesčio apskaičiavimo klausimais;

stebi ir kontroliuoja Archyvo buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymą pagal naudojamas programas;

atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

rengia pažymas apie buvusių darbuotojų, kurių asmens sąskaitų kortelės apie darbo užmokesčio apskaičiavimą saugomos Archyvo archyve, draudžiamąsias pajamas valstybinio socialinio draudimo pensijai apskaičiuoti;

rengia įsakymų turto valdymo klausimais projektus ir teikia juos Archyvo direktoriui;

vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

gerai išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;

turėti aukštesnįjį ekonominį ar finansinį išsilavinimą, profesinių žinių ir darbo patirtį finansų valdymo, planavimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje valstybės įstaigose;

mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Offise programiniu paketu, valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), buhalterinės apskaitos programa DB Apskaita, standartizuota Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS) pagal VSAFAS reikalavimus, AB „Swedbank“ elektroninių paslaugų programa ir kt.);

mokėti valstybinę kalbą ir turėti užsienio kalbos pagrindus;

būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-11-14 11:33