O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Salomėja Vickienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● pildo archyvo duomenų bazes, tikslina duomenis;

● pildo ir tvarko archyve saugomų rašytinių dokumentų fondų apskaitos dokumentus, teikia informaciją apie duomenų pasikeitimus, rengia ataskaitą, rūpinasi sukauptos informacijos išsaugojimu;

● teikia duomenis Elektroninio archyvo informacinei sistemai (EAIS), pildo ir tvarko aprašus;

● konsultuoja archyvo darbuotojus apskaitos dokumentų tvarkymo, duomenų bazių pildymo bei informacijos paieškos duomenų bazėse klausimais;

● prireikus dalyvauja komisijų darbe, archyvo teisės aktų projektų rengime;

● vykdo kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

● turėti 1 metų archyvinio darbo patirtį;

●  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos archyvų darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

● išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus bei mokėti taikyti juos praktikoje;

● mokėti atrinkti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

● mokėti užsienio kalbą (lenkų, rusų, anglų arba vokiečių);

● turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokėti naudotis informacijos paieškos sistemomis;

● gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, o prireikus ir jam pavestos grupės darbą;

● būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti su žmonėmis;

● nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 09:38