O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Sigita Baranauskienė

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● kontroliuoja jo kuruojamai sričiai priklausančio archyvo Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų saugojimo, fizinės būklės užtikrinimo, dokumentų ir apskaitos dokumentų tvarkymo, LAFS duomenų pildymo darbus;

● kontroliuoja Dokumentų naudojimo skyriaus teikiamos informacijos tikslumą, dokumentų, reikalingų išsamiam oficialių atsakymų parengimui, panaudojimo pilnumą, fizinių ir juridinių asmenų prašymų nustatyti juridinį faktą atsakymų nagrinėjimo kokybę bei vykdymo terminus;

● rengia teisės aktus, organizuoja teisės aktų projektų rengimą;

● surašo administracinių teisių pažeidimų protokolus už pažeidimus, nurodytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 461, 504, 507, 918, 18813 straipsniuose;

● koordinuoja archyvo struktūrinių padalinių darbą;

● teikia direktoriui pasiūlymus dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo tobulinimo, skyrių pertvarkymo;

● direktoriui pavedus, atstovauja archyvą Lietuvoje ir užsienyje;

● direktoriui nesant, eina direktoriaus pareigas.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius;

● išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius archyvo darbą;

● mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, profesinę patirtį;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų rengimą, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

● gebėti planuoti ir organizuoti archyvo darbą, savarankiškai rinktis darbo metodus;

● būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti.

  

  

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-03-05 11:10