O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Sigita Baranauskienė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir koordinuoja LCVA rašytinių dokumentų skyrių veiklą, kontroliuojajo kuruojamai sričiai priklausančios Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo bei jų fizinės būklės užtikrinimo, EAIS pildymo darbus;

 • kontroliuoja rašytinių dokumentų skyrių teikiamos informacijos tikslumą, dokumentų, reikalingų išsamiam oficialių atsakymų parengimui, panaudojimo pilnumą, fizinių ir juridinių asmenų prašymų nustatyti juridinį faktą atsakymų nagrinėjimo kokybę bei vykdymo terminus;

 • teikia informaciją apie Archyvo vykdomą veiklą ir saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;

 • pagal kompetenciją organizuoja dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą

 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ar išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su dokumentų naudojimo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;

 • teikia Archyvo direktoriui pasiūlymus dėl kuruojamų skyrių darbo organizavimo tobulinimo, skyrių pertvarkymo;

 • direktoriui pavedus pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir skundus;

 • atlieka Archyvo direktoriaus funkcijas jam nesant;

 • vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius Archyvo direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

 • turėti darbo valstybės archyvuose patirtį;

 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacijos saugojimą ir teikimą, turimų materialinių-finansinių išteklių valdymą ir naudojimą;

 • išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, dokumentų rengimą ir valdymą;

 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir kuruojamų skyrių darbą, rinktis darbo metodus, priimti sprendimus;

 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, mokėti bendrauti visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų;

 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);

 • mokėti anglų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-07-28 09:18