O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Sonata Verbienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

priima archyvinius dokumentus, paruošia juos darbui ir užtikrina jų saugumą;

skanuoja archyvinius dokumentus;

tvarko sukurtas archyvinių dokumentų elektronines kopijas;

vizualiai tikrina pagamintų skaitmeninių vaizdų kokybę;

tikrina, ar elektroninio varianto struktūra atitinka dokumento originalo struktūrą;

išsaugo vaizdus įvairiuose formatuose;

įrašo vaizdus CD diskus ir kitas laikmenas;

baigus darbą, užpildo užsakymo formą ir grąžina dokumentus;

atlieka kasdieninę aparatūros priežiūrą;

vykdo LCVA direktoriaus įsakymus bei pavedimus ir skyriaus vedėjo nurodymus.

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį techninį išsilavinimą arba profesinės patirties;

mokėti kvalifikuotai atlikti skanavimo darbus;

mokėti dirbti kompiuteriu su elektroninių vaizdų redagavimo programinė įranga;

žinoti darbo instrukcijas, skaitmeninimo darbų taisykles ir jų laikytis, atliekant skenavimo darbus;

gebėti spręsti jam patikėtas užduotys, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją;

žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 12:52