O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Tomas Sakalauskas

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● instaliuoja kompiuterines programas, prižiūri vartotojų naudojamas programas, esant poreikiui jas atnaujina,  taiso ir keičia;

● diegia naujus išorinius įrenginius  ir keičia būtinus parametrus  operacinėse sistemose;

● teikia pagalbą programinės įrangos sistemų vartotojams įdiegimo metu ir iškilus problemoms;

● įrengia kompiuterines darbo vietas, atlieka kompiuterių techninės įrangos diagnostiką, prižiūri kompiuterių tinklo darbą;  

● nustato ir šalina kompiuterinės bei programinės įrangos gedimus;

● nepavykus pašalinti gedimo, fiksuoja pagrindinę gedimo priežastį ir informuoja skyriaus vedėją;

● prižiūri skaitmeninių rašytinių dokumentų saugojimą ir pateikimą vartotojams;

● vykdo  kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos apsaugą ir teikimą;

● turėti aukštesnįjį  fizinių mokslų (matematikos, informatikos) išsilavinimą, nuolat kelti savo kvalifikaciją;

● išmanyti šiuolaikines kompiuterines technologijas, programas bei tinklus;

● mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● savarankiškai organizuoti savo darbą;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;

● mokėti rusų, anglų arba vokiečių kalbą;

● būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 10:58