O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valentinas Vaičekauskas

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

priima archyvinius dokumentus, paruošia juos   darbui ir užtikrina jų saugumą;

gamina skaitmenines fotokopijas iš rašytinių ir fotodokumentų;

tvarko sukurtas archyvinių dokumentų elektronines kopijas: redaguoja skaitmeninius vaizdus (vaizdo dydį, ryškumą, kontrastą) ir atlieka kitus redagavimo darbus;

vizualiai tikrina pagamintų skaitmeninių kopijų vaizdus; tikrina, ar elektroninio varianto struktūra atitinka originalo struktūra;

konvertuoja vaizdus į įvairius galimus formatus;

įrašinėja vaizdus į išorinį kietąjį diską ar kitas laikmenas;

baigus darbą, grąžina dokumentus;

rengia ir teikia darbo ataskaitas pagal skyriuje galiojančią tvarką;

informuoja techniką aptarnaujančius specialistus apie pastebėtus aparatūros gedimus;

atlieka kasdieninę aparatūros priežiūrą;

vykdo kitas archyvo vadovybės bei skyriaus vedėjos pavestas užduotis.

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą su fotografo kvalifikacija arba turėti profesinės patirties;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius;

žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką, Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyriaus nuostatus ir kitus LCVA darbą reglamentuojančius teisės aktus;

mokėti dirbti kompiuteriu su programomis: Adobe Photoshop, ACDSee;

žinoti darbo instrukcijas, standartus ir griežtai jų laikytis;

gebėti savarankiškai spręsti jam patikėtas užduotys, tvarkyti su darbu susijusią dokumentaciją;

žinoti darbo, saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-09-03 12:46