O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Vida Misiūnienė

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

Renka ir pateikia informaciją poskyrio vedėjui apie būtinas įamžinti asmenybes, svarbiausius valstybės įvykius ir reikšmingiausias politines, ekonomines, kultūrines, socialines problemas.

Analizuoja europinę ir pasaulinę kino metraščių kūrimo praktiką.

Teikia pasiūlymus dėl Valstybės kino metraščio tematikos.

Vykdo poskyrio vedėjo, skyriaus vedėjo ir archyvo vadovybės įsakymus, pavedimus bei nurodymus.

 

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.

Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą, naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) nuostatus, vidaus darbo tvarką.

Turėti aukštesnįjį išsilavinimą.

Žinoti archyvo kino dokumentų komplekso sudėtį, jo saugojimo, komplektavimo ir naudojimo tvarką reglamentuojančias taisykles.

Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Mokėti dirbti kompiuteriu, turėti užsienio kalbos pagrindus.

Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrines taisykles ir laikytis jų reikalavimų.

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

Nuolat kelti savo kvalifikaciją.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2018-08-31 10:33