O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Vytautas Jokubonis

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

● prižiūri ir administruoja LCVA naudojamas operacines sistemas ir taikomąsias programas;

● prižiūri ir administruoja skaitmenines e-kinas saugyklas;

● prižiūri ir administruoja  interneto svetainę “e-kinas.lt”;

● prižiūri kompiuterinės technikos ir tinklų darbą, analizuoja problemas ir jas šalina;

● užtikrina sklandų sistemų darbą;

● teikia pagalba programinės ir techninės įrangos sistemų vartotojams;

● vykdo  kitus archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

 

   

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

● žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos apsaugą ir teikimą;

● turėti aukštesnįjį  fizinių mokslų (matematikos, informatikos) išsilavinimą, nuolat kelti savo kvalifikaciją;

● išmanyti šiuolaikines kompiuterines technologijas, programas bei tinklus;

● mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● savarankiškai organizuoti savo darbą;

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;

● mokėti rusų, anglų arba vokiečių kalbą;

● išmanyti  fizinę IBM Serverių sandarą ir veikimo principus;

● mokėti diegti ir administruoti Microsoft Windows Server 2008 operacines sistemas;

● mokėti diegti ir administruoti virtualius serverius (virtualizacijos programinė įranga Microsoft Hyper – V);

● išmanyti IP įrangos, tinklo komutatorių, ugniasienių ir kitos tinklo įrangos administravimą;

● būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-01-04 12:56