O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų techninės priežiūros skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai yra:

• saugoti Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo vaizdo ir garso dokumentus bei rašytinių dokumentų atsarginio fondo kopijas - mikrofilmus, užtikrinti jų prieinamumą bei naudojimą visuomenės poreikiams;

• užtikrinti saugomų vaizdo ir garso dokumentų bei mikrofilmų fizinę būklę bei tinkamas jų saugojimo sąlygas;

• vykdyti priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių vaizdo ir garso dokumentų saugojimo ir šią sritį reglamentuojančių teisės aktų vykdymo priežiūrą.

  

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

• saugo į archyvą priimtus vaizdo ir garso dokumentus bei mikrofilmus;

• atlieka techninius vaizdo ir garso dokumentų parengimo saugojimui, kiekio ir profilaktinio būklės patikrinimo, konservavimo, restauravimo, atrankos kopijavimui darbus;

• rūpinasi vaizdo ir garso dokumentų fizinės būklės užtikrinimu;

• kaupia informaciją apie Lietuvoje ir užsienyje esančių vaizdo ir garso dokumentų saugojimą;

• dalyvauja sudarant vaizdo ir garso dokumentų apskaitos ir paieškos kompiuterines duomenų bazes;

• kontroliuoja nustatytų valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, saugančių bei perduodančių vaizdo ir garso dokumentus archyvui, vaizdo ir garso dokumentų saugojimą;

• konsultuoja nustatytas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas, įmones, saugančias ir perduodančias vaizdo ir garso dokumentus archyvui, bei kitas vaizdo ir garso dokumentus saugančias institucijas šių dokumentų saugojimo klausimais;

• priima saugojimui į Filmų registrą įtrauktinų nacionalinių filmų originalias medžiagas, tvarko jų apskaitą;

• rengia ir teikia pasiūlymus archyvo vadovybei vaizdo ir garso dokumentų saugojimo klausimais;

• dalyvauja archyvo pasitarimuose, rengia jiems medžiagą pagal skyriaus darbo profilį;

• rengia skyriaus metinį planą, teikia ataskaitas apie plano vykdymą;

• užtikrina planų realizavimą, tvarko planinių ir neplaninių užduočių vykdymo apskaitą, analizuoja darbo rezultatus;

• prireikus dalyvauja Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijos  darbe, rengia teisės aktų, susijusių su vaizdo ir garso dokumentų saugojimu, projektus;

• išduoda dokumentus pagal archyvo darbuotojų užsakymus;

• rengia ir publikuoja informaciją apie archyve saugomų vaizdo ir garso dokumentų sudėtį bei saugojimo sąlygas;

• dalyvauja organizuojant ekskursijas po archyvą;

• sudaro sąlygas skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, neatliekančių viešojo administravimo funkcijų, kvalifikacijai kelti.

  

  

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 11:24