O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Fotodokumentų skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai yra:

• kaupti ir saugoti Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo fotodokumentus visuomenės poreikiams tenkinti;

• užtikrinti priėjimą prie saugomų fotodokumentų ir jų naudojimą;

• vykdyti priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių vaizdo ir garso dokumentų saugojimo, tvarkymo ir šią sritį reglamentuojančių teisės aktų vykdymo priežiūrą.

  

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, vykdo šias funkcijas:

• organizuoja fotodokumentų priėmimą į archyvą, atlieka dokumentų atranką;

• kaupia informaciją apie Lietuvoje ir užsienyje esančius fotodokumentus;

• kontroliuoja nustatytų valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, saugančių bei perduodančių vaizdo ir garso dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui, fotodokumentų saugojimą bei tvarkymą;

• konsultuoja nustatytas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas, įmones, saugančias bei perduodančias vaizdo ir garso dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui, ir kitas vaizdo ir garso dokumentus saugančias institucijas fotodokumentų tvarkymo ir saugojimo klausimais;

• tvarko ir tobulina valstybiniam saugojimui priimtų fotodokumentų apskaitą ir informacinę sistemą (apyrašus, katalogus), sudaro fotodokumentų apskaitos ir paieškos kompiuterines duomenų bazes;

• užtikrina priimtų į archyvą ir saugomų fotodokumentų fizinę būklę;

• skyriaus jėgomis kuria fotodokumentus, atspindinčius būdingus gyvenamo laikotarpio įvykius, žmones, vaizdus ir pan.;

• rengia skyriaus metinį planą, teikia ataskaitas apie plano vykdymą;

• užtikrina planų realizavimą, tvarko planinių ir neplaninių užduočių vykdymo apskaitą, analizuoja darbo rezultatus;

• rengia ir teikia pasiūlymus archyvo vadovybei pagrindiniais veiklos (fotodokumentų komplektavimo, saugojimo ir naudojimo) klausimais;

• dalyvauja archyvo Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijos (toliau – VGDEK) darbe, rengia teisės aktų projektus;

• atlieka tiriamąjį darbą, naudojant archyve saugomus fotodokumentus, populiarina fotodokumentus, turinčius istorinę, mokslinę, pažintinę bei estetinę vertę;

• rengia atsakymus į teminius paklausimus;

• teikia informaciją lankytojams apie fotodokumentus, demonstruoja jiems pageidaujamus dokumentus, pagal jų užsakymus gamina dokumentų kopijas;

• rengia ir publikuoja informaciją apie archyve saugomų fotodokumentų sudėtį bei turinį;

• organizuoja ekskursijas po archyvą moksleivių, studentų bei kitoms grupėms;

• rengia fotoparodas;

• sudaro sąlygas skyriaus darbuotojų kvalifikacijai kelti.

  

  

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 11:14