O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Garso ir videodokumentų skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai yra:

• kaupti ir saugoti Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo garso ir videodokumentus visuomenės poreikiams tenkinti;

• užtikrinti priėjimo prie saugomų garso ir videodokumentų ir jų naudojimo galimybes;

• vykdyti priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių vaizdo ir garso dokumentų saugojimo, tvarkymo ir šią sritį reglamentuojančių teisės aktų vykdymo priežiūrą.

 

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, vykdo šias funkcijas:

• organizuoja garso ir videodokumentų priėmimą į archyvą, atlieka dokumentų atranką;

• kaupia informaciją apie Lietuvoje ir užsienyje esančius garso ir videodokumentus;

• kontroliuoja nustatytų valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, saugančių bei perduodančių vaizdo ir garso dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui, garso ir videodokumentų saugojimą ir tvarkymą;

• konsultuoja nustatytas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas, įmones, saugančias bei perduodančias vaizdo ir garso dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui ir kitas vaizdo ir garso dokumentus saugančias institucijas garso ir videodokumentų tvarkymo ir saugojimo klausimais;

• tvarko ir tobulina valstybiniam saugojimui priimtų garso ir videodokumentų apskaitą ir informacinę sistemą (dokumentų apyrašus, katalogus), sudaro garso ir videodokumentų apskaitos ir paieškos kompiuterines duomenų bazes;

• užtikrina priimtų į archyvą ir saugomų garso ir videodokumentų fizinę būklę;

• skyriaus jėgomis kuria garso ir videodokumentus, atspindinčius būdingus gyvenamo laikotarpio įvykius, žmones, vaizdus ir pan.;

• atlieka techninius garso ir videodokumentų parengimo saugojimui darbus;

• rengia skyriaus planus, teikia ataskaitas apie planų vykdymą;

• užtikrina planų realizavimą, tvarko planinių ir neplaninių užduočių vykdymo apskaitą, analizuoja darbo rezultatus;

• rengia ir teikia pasiūlymus archyvo vadovybei pagrindiniais veiklos (garso ir videodokumentų komplektavimo, saugojimo ir naudojimo) klausimais;

• prireikus dalyvauja Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijos  posėdžiuose, kitų archyvo komisijų veikloje;

• atlieka tiriamąjį darbą, naudojant archyve saugomus garso ir videodokumentus, populiarina garso ir videodokumentus, turinčius istorinę, mokslinę, pažintinę bei estetinę vertę;

• rengia atsakymus į teminius paklausimus;

• teikia informaciją lankytojams apie garso ir videodokumentus, demonstruoja jiems pageidaujamus dokumentus, pagal jų užsakymus gamina dokumentų kopijas;

• rengia ir publikuoja informaciją apie archyve saugomų garso ir videodokumentų sudėtį bei turinį;

• organizuoja ekskursijas po archyvą;

• sudaro sąlygas skyriaus darbuotojų kvalifikacijai kelti.

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 11:18