O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai yra:

užtikrinti archyve saugomo Nacionalinio dokumentų fondo apskaitą;

užtikrinti priėjimo prie informacijos apie saugomus dokumentus galimybes šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis;

užtikrinti archyvo rašytinių dokumentų fondų apskaitos dokumentų saugumą bei išsaugojimą;

tvarkyti neaprašytus dokumentus, kurti jų informacinės paieškos priemones.

 

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

 tvarko archyvo rašytinių dokumentų fondų apskaitą, teikia archyvo vadovybei ataskaitas apie archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimus;

informuoja archyvo darbuotojus apie pasikeitimus fonduose, naujai gautus ar perduotus kitiems archyvams fondus, tikslina apskaitos duomenis apskaitos dokumentuose ir informacinėse sistemose;

pildo ir tvarko Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS);

atrenka dokumentus katalogavimui bei juos kataloguoja archyvo kompiuterinėse duomenų bazėse;

tvarko kompiuterinių duomenų bazių apskaitą, pildo duomenų bazių apskaitos žurnalus;

sudaro ir reguliariai pildo kataloguotų fondų ir bylų sąrašus, papildytus sąrašus teikia Rašytinių dokumentų skyriui ir skaityklai, apyrašuose deda spaudus apie fondo ar atskirų bylų katalogavimą;

užtikrina rašytinių dokumentų fondų apskaitos dokumentų saugumą, organizuoja apskaitos dokumentų išdavimą, kontroliuoja jų naudojimą, fizinę būklę ir skaičių;

tvarko neaprašytus dokumentus, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro jų informacines paieškos sistemas;

rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, reikalui esant, teikia Rašytinių dokumentų ekspertų komisijai parengtų dokumentų projektus;

  teikia archyvo vadovybei darbo planus, ataskaitas, informaciją ir pasiūlymus dėl skyriaus darbo;

atlieka kitus archyvo vadovybės skyriui pavestus darbus.

  

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 09:26