O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Kino dokumentų skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

 

Svarbiausi skyriaus veiklos tikslai yra:

• kaupti ir saugoti Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo kino dokumentus visuomenės poreikiams tenkinti; 

• užtikrinti priėjimą prie saugomų kino dokumentų ir jų naudojimą;

• vykdyti priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių vaizdo ir garso dokumentų saugojimo, tvarkymo ir šią sritį reglamentuojančių teisės aktų vykdymo priežiūrą.

 

Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

• organizuoja kino dokumentų priėmimą į archyvą, atlieka dokumentų atranką;

• kaupia informaciją apie Lietuvoje ir užsienyje esančius kino dokumentus;

• kontroliuoja nustatytų valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, saugančių bei perduodančių vaizdo ir garso dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui, kino dokumentų saugojimą bei tvarkymą;

• konsultuoja nustatytas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas, įmones, saugančias bei perduodančias vaizdo ir garso dokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui ir kitas vaizdo ir garso dokumentus saugančias institucijas, kino dokumentų tvarkymo ir saugojimo klausimais;

• tvarko ir tobulina valstybiniam saugojimui priimtų kino dokumentų apskaitą ir informacinę sistemą (apyrašus, katalogus), sudaro kino dokumentų apskaitos ir paieškos kompiuterines duomenų bazes;

• užtikrina priimtų į archyvą ir saugomų kino dokumentų būklę;

• rengia skyriaus planus, teikia ataskaitas apie planų vykdymą;

• užtikrina planų realizavimą, tvarko planinių ir neplaninių užduočių vykdymo apskaitą, analizuoja darbo rezultatus;

• rengia ir teikia pasiūlymus archyvo vadovybei pagrindiniais veiklos (kino dokumentų komplektavimo, saugojimo ir naudojimo) klausimais;

• prireikus dalyvauja Vaizdo ir garso dokumentų ekspertų komisijos (toliau – VGDEK) posėdžiuose, kitų archyvo komisijų veikloje;

• atlieka tiriamąjį darbą, naudojant archyve saugomus kino dokumentus, populiarina kino dokumentus, turinčius istorinę, mokslinę, pažintinę bei estetinę vertę;

• rengia atsakymus į teminius paklausimus;

• teikia informaciją lankytojams apie kino dokumentus, juos demonstruoja, pagal lankytojų užsakymus gamina dokumentų kopijas;

• rengia ir publikuoja informaciją apie archyve saugomų kino dokumentų sudėties pasikeitimą bei turinį;

• organizuoja ekskursijas po archyvą;

• rengia fotoparodas apie kino pasaulyje žinomus asmenis, eksponuoja fotonuotraukas iš kino dokumentų;

• rengia vakarus - susitikimus su žymiais Lietuvos žmonėmis;

• sudaro sąlygas skyriaus darbuotojų kvalifikacijai kelti.

  

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-05-16 09:35