O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Skaitykla

 

Informaciją apie Lietuvos literatūros ir meno archyvo skaityklos (O. Milašiaus g. 19, Vilnius; 513 kabinetas) darbą, dokumentų kopijavimo ir fotografavimo tvarką teikia ir skaitytojus aptarnauja vyriausioji archyvarė Rasa Adomavičienė kiekvieną darbo dieną 8.00 - 16.00 val., penktadieniais 8.00 - 14.45 val. Telefonas 8 618 06 195, el. paštu [email protected]

 

Skaitytojas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakyme Nr. VE-30 „Dėl valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka sumokėjęs už kopijavimo paslaugas, gali užsisakyti dokumentų analogines ir skaitmenines kopijas.

 

Negalią turinčius asmenis prašome iš anksto informuoti skaityklos telefonu 8 618 06 195 arba el. paštu [email protected] apie pageidavimą pasinaudoti skaityklos paslaugomis. Galimybė susipažinti su saugomais dokumentais bus sudaryta pagal individualius poreikius.

  

Skaitytojai su archyvo saugomais dokumentais gali susipažinti Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 (Žin., 2013, Nr. 134-6870), nustatyta tvarka.

 

Asmenų ir nevalstybinių organizacijų fondų dokumentai, priimti saugoti pagal sutartis, gali turėti naudojimo apribojimų. Tokiu atveju skaitytojas turi gauti fondo perdavėjo leidimą skaityti dokumentus. Valstybinių įstaigų fondų dokumentais galima naudotis bendra tvarka.

 

Skaitytojų patogumui skaitykloje įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos. Dokumentų paieškai skaitytojai gali naudotis Elektroninio archyvo informacine sistema (EAIS), apyrašais, taip pat fondų kartoteka, katalogais. Skaitytojų užsakymu archyve daromos analoginės ir skaitmeninės dokumentų kopijos, nustatyta tvarka apmokėjus už jų pagaminimą.

Dokumentus galima užsisakyti atėjus į skaityklą arba el. paštu [email protected][email protected]

 

DOKUMENTŲ FOTOGRAFAVIMO LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO SKAITYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2023-02-15 12:15