O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 265 2624,
el. p. llma@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Kontaktai

KONTAKTAI

Tel. (8 5) 265 2624 (vidinis tel. 430), (8 5) 265 1132 (vidinis tel. 432)
El. paštas llma@archyvai.lt 

 

Pareigos

Vardas, pavardė, el. paštas

Darbo tel.

Mobilus tel.

Direktorius

Juozapas Blažiūnas

j.blaziunas@archyvai.lt

(8 5)
265 2624

+370 689 71098

Vyriausioji

specialistė

Irena Krejerienė

irena.krejeriene@archyvai.lt 

(8 5)

273 7650

 

 

Dokumentų saugojimo, priežiūros ir naudojimo skyrius

Teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo teatrų, koncertinių, kitų kultūros, meno mokymo įstaigų veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų perduotus dokumentus; pagal kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinami teisės aktuose nustatyti dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimai, derina įstaigų, perduodančių dokumentus į archyvą, pateiktus apskaitos dokumentus, teikia metodinę pagalbą priskirtoms įstaigoms; atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės stebėseną ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones; teikia asmenims susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas, nagrinėja asmenų prašymus, saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytų faktų patvirtinimui; teikia informaciją institucijoms ir asmenims.

Skyriaus vedėja

 

Alvyda Steponavičiūtė

a.steponaviciute@archyvai.lt

 (8 5)

265 2080

 +370 611 45025

Vyriausioji

specialistė

Rūta Mielkutė

r.mielkute@archyvai.lt 

(8 5)
265 1077

 +370 604 27797

Vyriausioji

archyvarė

Rasa Adomavičienė

r.adomaviciene@archyvai.lt

(8 5)
265 1132

 

Vyriausioji

archyvarė

Jovita Geibavičienė

llma@archyvai.lt   

 (8 5)
265 1132

 

Vyresnysis fondų
saugotojas

Vytautas Alekna

v.alekna@archyvai.lt

(8 5)

265 1132

 

Vyriausioji

archyvarė

Severija Subačiūtė

s.subaciute@archyvai.lt 

 (8 5)

265 2624

 

Vyresnysis specialistas

Audrius Dambrauskas

audrius.dambrauskas@archyvai.lt

   

Specialistė

Vaida Jonušytė

v.jonusyte@archyvai.lt 

(8 5)

265 2624

 

Vyresnysis fondų saugotojas

Ričardas Žičkus

ricardas.zickus@archyvai.lt

(8 5)

265 1132

 

Archyvo skaitykla

Rasa Adomavičienė

r.adomaviciene@archyvai.lt

 (8 5)
265 1132
 +370 618 06195

 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos skyrius

Kaupia privačių juridinių ir fizinių asmenų, nevalstybinių organizacijų perduotus dokumentus,   tvarko saugomus dokumentus ir jų apskaitą, rengia informacijos paieškos priemones, kuria ir papildo Elektroninio archyvo informacinės sistemos aprašus, kaupia informaciją apie Lietuvoje ir užsienio šalyse esančius dokumentus, susijusius su archyvo saugoma Nacionalinio dokumentų fondo dalimi, jų saugotojus.

Skyriaus vedėja

Rasa Vaškaitė  
r.vaskaite@archyvai.lt

(8 5)
265 1227

 +370 674 82405

Vyresnioji archyvarė

Marija Ežerskytė

 marija.ezerskyte@archyvai.lt

(8 5)

265 1413

 

Vyriausioji archyvarė

Jovita Geibavičienė

llma@archyvai.lt   

(8 5)

256 1132

 

Vyresnioji

archyvarė

Egidija Kaulakytė

e.kaulakyte@archyvai.lt

(8 5)
265 1413

 

Vyriausioji

archyvarė

Eleonora Virginija Kunigėlytė

v.kunigelyte@archyvai.lt

(8 5)
265 1227

 

Vyresnioji

archyvarė

Emilija Vaiginytė

e.vaiginyte@archyvai.lt  
   

Vyriausioji

archyvarė

Rūta Žemaitytė

r.zemaityte@archyvai.lt  

(8 5)
265 1227

 

Vyriausioji

archyvarė

Augustė Žičkytė

    a.zickyte@archyvai.lt

   
 
Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2020-10-15 13:01