O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Kontaktai

KONTAKTAI

Skaityklos tel. 8 618 06 195

Tel. pasiteiravimui 8 690 12 992, 8 690 12 990

Vidiniai tel. 430, 432
El. paštas [email protected] 

 

Pareigos

Vardas, pavardė, el. paštas

Darbo tel.

Mobilus tel.

Direktorius

Juozapas Blažiūnas

[email protected]

8 690 12 990

 

Vyriausioji

specialistė

Irena Krejerienė

[email protected] 

8 658 89 463

 

 

Dokumentų saugojimo, priežiūros ir naudojimo skyrius

Teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo teatrų, koncertinių, kitų kultūros, meno mokymo įstaigų veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų perduotus dokumentus; pagal kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinami teisės aktuose nustatyti dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimai, derina įstaigų, perduodančių dokumentus į archyvą, pateiktus apskaitos dokumentus, teikia metodinę pagalbą priskirtoms įstaigoms; atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės stebėseną ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones; teikia asmenims susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas, nagrinėja asmenų prašymus, saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytų faktų patvirtinimui; teikia informaciją institucijoms ir asmenims.

Skyriaus vedėja

 

     

Vyriausioji

specialistė

Rūta Mielkutė

[email protected] 

8 604 27 797

 

Vyriausioji

archyvarė

Rasa Adomavičienė

[email protected]

8 618 06 195

 

Vyriausioji

archyvarė

Jovita Geibavičienė

[email protected]   

8 690 12 992

 

Vyresnysis fondų
saugotojas

Vytautas Alekna

[email protected]

 8 690 12 992  

Vyriausioji

archyvarė

Severija Subačiūtė

[email protected] 

8 690 12 990  

Vyresnysis specialistas

Audrius Dambrauskas

[email protected]

8 690 12 993  

Specialistė

Liepa Sofija Vareikaitė

[email protected]

8 690 12 990  

Vyresnysis fondų saugotojas

Ričardas Žičkus

[email protected]

 8 690 12 992  

 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos skyrius

Kaupia privačių juridinių ir fizinių asmenų, nevalstybinių organizacijų perduotus dokumentus,   tvarko saugomus dokumentus ir jų apskaitą, rengia informacijos paieškos priemones, kuria ir papildo Elektroninio archyvo informacinės sistemos aprašus, kaupia informaciją apie Lietuvoje ir užsienio šalyse esančius dokumentus, susijusius su archyvo saugoma Nacionalinio dokumentų fondo dalimi, jų saugotojus.

Skyriaus vedėja

Rasa Vaškaitė  
[email protected]

 8 674 82 405

 

Vyresnioji archyvarė

Radvilė Bartkutė

8 690 12 993

 

Vyriausioji archyvarė

Marija Ežerskytė

 [email protected]

8 690 12 995  

Vyriausioji archyvarė

Jovita Geibavičienė

jovita.geibaviciene@archyvai.lt   

 8 690 12 992

 

Vyresnioji

archyvarė

Egidija Kaulakytė

[email protected]

 8 690 12 995

 

Vyresnioji

archyvarė

Armina Kavaliauskaitė

[email protected]

8 690 12 993

 

Vyriausioji

archyvarė

Eleonora Virginija Kunigėlytė

virginija.kunigelyte@archyvai.lt

8 674 82 405

 

Vyriausioji

archyvarė

Rūta Žemaitytė

[email protected]  

 8 674 82 405

 

 

Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2023-10-16 06:57