O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 690 12 992, 8 690 12 990,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764949,
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT417300010002462342

 

Vadovas

Lietuvos literatūros ir meno archyvo vadovas
doc. Dr. Juozapas Blažiūnas


 

 

Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas

 

Gimimo data, vieta                      1972-02-02, Vilnius, Lietuva                                                                                       

Išsilavinimas                                          

1989 m. baigė Vilniaus 44-ąją (dabar – „Senvagės“) vidurinę mokyklą;

1991 m. įstojo ir 1995 m. baigė Kauno aukštesniąją meno mokyklą (specialybė – meno kūrinių restauravimas). Diplominis darbas „Vilniaus Bernardinų vienuolyno paveikslo ,,S. Petrus Regalatus“ (1699 m.) konservavimas ir restauravimas“ apgintas ir įvertintas 10 (dešimt). Baigiamasis darbas įvertintas padėkos raštu už aukštą profesinį lygį;

2002 m. įstojo ir 2006 m. baigė Vilniaus dailės akademijos Vizualiojo ir taikomojo meno fakulteto Paminklotvarkos katedros molbertinės tapybos restauravimo specializaciją (bakalauras). Diplominis darbas „XVIII a. dailininko Lenz paveikslo „Šv. Matas“ konservavimas ir restauravimas“ apgintas ir įvertintas 10 (dešimt). Baigiamasis darbas įvertintas padėkos raštu už techninį meistriškumą;

2006 m. Vilniaus universitete išklausė kursą Archeologinių radinių pirminis konservavimas ir restauravimas. Baigiamasis darbas apgintas ir įvertintas 10 (dešimt). Vadovė – doc. L. Vedrickienė;

2006 m. įstojo ir 2008 m. baigė Vilniaus dailės akademijos Vizualiojo ir taikomojo meno fakulteto Paminklotvarkos katedros molbertinės tapybos restauravimo specializaciją (magistras). Diplominis teorinis darbas „Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios paveikslų kaita. Restauracinis aspektas“ apgintas ir įvertintas 10 (dešimt). Diplominis praktinis darbas “Johano Gotardo Berghofo paveikslo “Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje (1674 m.)” konservavimas ir restauravimas” apgintas ir įvertintas 10 (dešimt). Baigiamasis darbas įvertintas padėkos raštu už aukštą profesinį lygį;

2008 m. įstojo ir 2013 m. baigė Vilniaus dailės akademijos menotyros krypties doktorantūros studijas. 2013 06 21 apginta menotyros mokslų krypties disertacija „Vilniaus sakralinės molbertinės tapybos kūrinių tvarkybos istorija nuo XVI a. iki 1939 m.“ ir suteiktas menotyros mokslų krypties daktaro mokslinis laipsnis.

 

Darbo patirtis

Nuo 1995 m. iki 2013 m. Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centro tapybos restauravimo skyriaus tapybos restauratorius;

Nuo 2012 m. iki 2013 m. Vilniaus Dailės Akademijos dailės istorijos ir teorijos katedros lektorius. Bakalauro studijų pakopa. Dėstomas dalykas: Kilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos istorija Lietuvoje;

Nuo 2014 m. iki 2015 m. Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros lektorius. Bakalauro studijų pakopa. Dėstomi dalykai: Kultūrologija, Vilniaus kultūrų sąveika;

Nuo 2014 m. iki 2018 m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto docentas. Dėstomi dalykai: Kultūros istorija, Modernaus meno istorija, Kino meno istorija;

Nuo 2014 m. iki 2016 m. MB „Pirmas tau“ direktorius;

Nuo 2015 m. iki dabar Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros docentas. Bakalauro studijų pakopa. Dėstomi dalykai: Kultūrologija, Vilniaus kultūrų sąveika, Profesinė etika, Paveldo industrijos, Parodų kuratorystė;

Nuo 2016 m. iki 2018 m. Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius;

Nuo 2018 m. iki 2018 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ministro patarėjas;

Nuo 2019 m. Lietuvos literatūros ir meno archyvo vadovas.

 

Stažuotės

1998 m. stažavosi Romoje (Italija), pagal kultūros paveldo apsaugos ir tyrinėjimų ECCO programą.

 

[email protected]

 

 

Informaciją atnaujino: Rasa Vaškaitė,
Informacija atnaujinta: 2023-01-30 13:57