Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas susipažinti

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVAS

 

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikiamas susipažinti

2.

Viešosios paslaugos kodas

 

3.

Versija

 

4.

Viešosios paslaugos aprašymas

 

Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – Archyvas) saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ir jų kopijų teikimas asmenims susipažinti Archyvo skaityklose:

Originalių dokumentų skaitykla (Mindaugo g. 8, Vilnius, 109 (2) kab.);

Mikrofilmų ir skaitmenintų dokumentų skaitykla (Mindaugo g. 8, Vilnius, 111 kab.).

Skaityklose aptarnaujami tik registruoti skaitytojai. Skaitytojai gali registruotis per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS) arba pateikę rašytinius prašymus. Rašytiniai prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiami paštu arba elektroniniais ryšiais ir priimami, jei parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

Skaitytojai kiekvienais kalendoriniais metais registruojami iš naujo.

Skaitytojams skaitykloje pateikiamos turimos dokumentų paieškos priemonės ir sudaromos prieigos prie kompiuterizuotų duomenų paieškos priemonių galimybės.

Pageidaujamus dokumentus skaitytojai gali užsakyti per IAPS arba skaityklos darbuotojui pateikę rašytinį užsakymo lapą. Rašytinis užsakymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais ir priimamas, jei pateikiami duomenys yra teisingi, parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

Skaitytojo rašytiniu prašymu teikiamos mokamos dokumentų kopijavimo, skaitmeninimo paslaugos.

5.

Viešosios paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

6.

Viešosios paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama neelektroninėmis priemonėmis

7.

Viešosios paslaugos rezultatas

Asmenims susipažinti pateikti dokumentai ar jų kopijos

8.

Teisės aktai, reglamentuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. VE-64 redakcija);

Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos (Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) ir Lietuvos vyskupų konferencijos 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimas Dėl Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties Dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 13 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo;

Dokumentų fotografavimo Lietuvos valstybės istorijos archyvo skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Archyvo direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. R1-2, „Dėl Dokumentų fotografavimo Lietuvos valstybės istorijos archyvo skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Rašytinis prašymas;

Asmens tapatybę liudijantis dokumentas, kuris patikrinus grąžinamas.

10.

Viešosios paslaugos inicijavimo forma

Prašymo susipažinti su archyve saugomais dokumentais ir dokumentų užsakymo lapo formos pateikiamos Archyvo skaityklose ir interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/lvia_prasymu-formos.html

11.

Viešosios paslaugos teikėjai

Originalių dokumentų skaitykla:
Jolanta Puodžiūnienė, vyriausioji archyvistė, tel. (8 5) 2195384, el. p. [email protected];

Vilija Masaitienė, vyriausioji archyvistė, tel. (8 5) 2195562, el. p. [email protected];

Loreta Jonušaitė, vyresnioji specialistė, tel. (8 5) 2195562, el. p. [email protected];

Mikrofilmų ir skaitmenintų dokumentų skaitykla:

Vaiva Šimanskienė, vyresnioji archyvistė, tel. (8 5) 2199527, el. p. [email protected].

12.

Viešosios paslaugos vadovai

Rūta Šimulė, Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 2137485, el. p. [email protected]

13.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dokumentai ar jų kopijos bei dokumentų paieškos priemonės Archyvo skaitytojams susipažinti teikiami nemokamai. Kai susipažinti su dokumentais galima tik specialiosios įrangos priemonėmis arba kai asmens pageidavimu pagaminamos dokumentų kopijos, asmuo teisės aktų nustatyta tvarka turi padengti su dokumentų demonstravimu ar kopijavimu susijusias išlaidas.

Archyvo teikiamų mokamų paslaugų sąrašą, jų įkainius bei teikimo tvarką nustato Valstybės archyvų mokamų paslaugų ir jų įkainių sąrašas bei Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija).

Atlyginimas už suteiktas paslaugas gali būti sumokėtas Archyve, pašto perlaida arba banko pavedimu į Archyvo sąskaitą Nr. LT837300010002457221 banke „Swedbank“, AB.

14.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Dokumentai į skaityklą išduodami skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną, kuri užfiksuojama IAPS arba dokumentų užsakymo lape. Jei nurodytąją dieną išduoti dokumentų nėra galimybės, dokumentai išduodami kitą skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną.

Mikrofilmuotos dokumentų kopijos iš saugyklų į skaityklą išduodamos po 3 valandų nuo užsakymo pateikimo laiko arba skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartu laiku, atsižvelgiant į tą dieną pateiktų užsakymų kiekį.

Kai dokumentas yra kopijuotas, skaitytojas gali peržiūrai rinktis dokumento mikrofilmą arba jo skaitmeną.

15.

Viešosios paslaugos teikimo proceso aprašymas ir paslaugos teikimo schema

Viešoji paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 priede nurodytų veiksmų sekos schemą

16.

Viešosios paslaugos teikimo

ypatumai

Paslauga yra galutinė

17.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas registruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

 Viešosios paslaugos teikimo aprašymo 1 priedas

 

 ---

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2020-02-05 13:43