Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Karjeros galimybės

Ieškome kolegos ir siūlome vyriausiojo archyvisto pareigas Informacijos ir sklaidos skyriuje

 

Pareiginės algos koeficientas 5,69 (1007,13 Eur)

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO ARCHYVISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – Archyvo) Informacijos ir sklaidos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo archyvisto pareigybė yra priskiriama III pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis - vyriausiojo archyvisto pareigybė reikalinga Skyriaus veiklos tikslams ir funkcijoms dokumentų apskaitos, naudojimo ir sklaidos srityje vykdyti.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (humanitarinį arba socialinių mokslų) ir profesinių žinių;
5.2. Žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės dokumentų naudojimą, informacijos teikimą ir ribojimą;
5.3. Sugebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
5.5. Turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
5.6. Gebėti savarankiškai planuoti, savarankiškai pasirinkti veiklos metodus;
5.7. Mokėti skaityti ir suprasti archyvo dokumentus rusų ir lenkų kalba;
5.8. Mokėti vieną ES kalbų.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Kuria ir tobulina dokumentų informacines paieškos sistemas (fondų apyrašus, apžvalgas, vardines, geografines, dalykines rodykles ir kt.).;
6.2. Teikia informaciją apie Archyve saugomų dokumentų turinį ir informacijos paieškos sistemas;
6.3. Teikia patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus institucijoms ir asmenims jų prašymuose nurodyta tema;
6.4. Rengia dokumentų publikacijas, informacinius leidinius, parodas;
6.5. Vykdo dokumentų sklaidą masinėse informacijos priemonėse ir virtualioje erdvėje;
6.6 Informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamrentuojančių teisės aktų pažeidimus;
6.7. Atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.


IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytus vykdant savo funkcijas pažeidimus ir materialinę žalą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

______________________________

 

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėją Neringą Češkevičiūtę

el. p. neringa.ceskeviciute@lvia.lt