Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Aleksej Pozniakov

2020-08-17

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (TAIKOMA ĮSTAIGOS VADOVO PAVADUOTOJUI)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                     

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovo pavaduotojas (II lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Veiklos planavimas.

4. Finansų valdymas.

5. Personalo valdymas.

6. Viešieji pirkimai.

7. Dokumentų valdymas.

8. Turto valdymas.

9. Stebėsena ir analizė.

10. Priežiūra ir kontrolė.

11. Administracinių paslaugų teikimas.

12. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

13. LVIA veiklos planavimas.

14. LVIA finansų valdymo kontrolė.

15. Padalinių darbo organizavimas.

16. Viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo kontrolė.

17. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimo kontrolė.

18. Turto valdymo kontrolė.

19. LVIA veiklos ataskaitų teikimas.

20. Ūkio subjekto priežiūros kontrolė.

21. Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas, Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimo kontrolė.

22. Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė.

23. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

24. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

25. Prireikus vadovauja įstaigai.

26. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

27. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

28. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

29. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

30. Rengia administracinių ir viešųjų paslaugų aprašymus.

31. Administruoja archyvo administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą.

32. Pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nusižengimų.

33. Nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus.

34. Organizuoja archyvo profilio dokumentų paiešką Lietuvos bei užsienio šalių dokumentų saugyklose ir teikia pasiūlymus archyvo direktoriui dėl šių dokumentų kopijų įsigijimo.

35. Organizuoja LVIA dokumentų ekspertų komisijos veiklą, dalyvauja kitų komisijų ir darbo grupių darbe.

36. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

37. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

37.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

37.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

38. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai

38.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų ir rusų;

38.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

                                          

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

39. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

39.1. komunikacija – 5;

39.2. analizė ir pagrindimas – 5;

39.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;

39.4. organizuotumas – 5;

39.5. vertės visuomenei kūrimas – 5.

40. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

40.1. lyderystė – 4;

40.2. veiklos valdymas – 5;

40.3. strateginis požiūris – 5.

41. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

41.1. informacijos valdymas – 5;

41.2. tarpkultūrinė komunikacija – 5;

41.3. konfliktų valdymas – 5;

41.4. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 5.

42. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

42.1. veiklos planavimas – 5;

42.2. žmogiškųjų išteklių valdymas – 5;

42.3. dokumentų valdymas – 5.

 ---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 08:54