Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Dalia Janušauskaitė

2020-02-03

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • kontroliuoja saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ar jų kopijų teikimą asmenims dėl informacijos gavimo teisės norminių aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja, koordinuoja ir atlieka darbus dokumentų saugyklose, susijusius su dokumentų išsaugojimu ir fizinės būklės užtikrinimu;
 • atlieka bylų fizinės būklės ir kiekio patikrinimus, trūkstamų bylų paiešką ir tvarko jų apskaitą;
 • sudaro, pildo ir tvarko fondų topografiją, informacijos paieškos priemones;
 • esant būtinybei, išduoda bylas Archyvo darbuotojams ir tyrinėtojams, numeruoja bylų lapus ir patikrina bylų lapų numeraciją;
 • teikia skyriaus vedėjui kuruojamų skyriaus darbų ataskaitas;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.
 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (humanitarinį arba socialinių mokslų), specialiąsias profesines žinias pagal savo pareigas;
 • tinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės dokumentų saugojimą, naudojimą bei tvarkymą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti veiklos metodus;
  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžiui (MS Windows, MS Office, IE);
 • mokėti skaityti ir suprasti Archyvo dokuemntus rusų ir lenkų kalba.
 

---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2020-02-03 13:18