Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Esma Matusienė

2020-07-01

                     

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIUS

PATARĖJAS (TURINTIS PAVALDŽIŲ)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                                                                

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

4. Administracinių paslaugų teikimas.

5. Personalo valdymas.

6. Dokumentų valdymas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

7. Skyriaus vykdomų funkcijų kontrolė.

8. Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas. Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas.

9. Skyriaus žmogiškųjų išteklių valdymas.

10. Skyriaus dokumentų valdymo organizavimas.

                                          

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

11. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

12. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

14. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

16. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

18. Koordinuoja skyriui priskirtų dokumentų apskaitą, jų aprašymą, informacijos paieškos priemonių ir metodinių nurodymų vykdomų darbų klausimais rengimą.

19. Dalyvauja LVIA dokumentų ekspertų komisijoje, kitose komisijose ir darbo grupėse.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                     

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – istorija;

arba:

21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.4. darbo patirtis – darbo valstybės archyvuose patirtis;

21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

22.1. kalba – rusų ir anglų arba vokiečių arba prancūzų;

22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. komunikacija – 4;

23.2. analizė ir pagrindimas – 4;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

23.4. organizuotumas – 4;

23.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. lyderystė – 2;

24.2. veiklos valdymas – 2;

24.3. strateginis požiūris – 1.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4;

25.2. informacijos valdymas – 4.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. dokumentų valdymas – 4.

 

---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 09:11