Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Inesa Zuzo

2023-05-24

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • kuria ir tobulina dokumentų informacines paieškos sistemas (fondų apyrašus, apžvalgas, vardines, geografines, dalykines rodykles ir kt.);
 • teikia dokumentų pagrindu informaciją apie Lietuvos valstybės istorijos archyve (toliau – Archyvas) saugomų dokumentų sudėtį bei turinį, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus institucijoms ir asmenims jų prašymuose nurodyta tema;
 •  rengia dokumentų publikacijas, informacinius leidinius, parodas;

 • vykdo dokumentų sklaidą masinėse informacijos priemonėse ir virtualioje erdvėje;
 • dalyvauja tarpinstitucinių ir vidinių darbo grupių veikloje;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų apskaitą, tvarkymą ir naudojimą;
 • sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba pagal trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus;
 • mokėti lenkų, rusų ir anglų arba vokiečių, arba prancūzų ne žemesniu kai B1 lygiu pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą;
 • mokėti dirbti Windows aplinkoje, su taikomųjų biuro programų paketu Microsoft Office (Word, Outlook, Excel, Power Point), naršyklėmis.
 

 ---

 
 
 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2023-09-06 09:51