Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Jolita Širkienė

2020-07-01
 
LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Veiklos planavimas.
4. Finansų valdymas.
5. Personalo valdymas.
6. Viešieji pirkimai.
7. Dokumentų valdymas.
8. Turto valdymas.
9. Priežiūra ir kontrolė.
10. Administracinių paslaugų teikimas.
 
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
11. LVIA veiklos ir asignavimų planavimas.
12. LVIA finansų valdymas.
13. LVIA žmogiškųjų išteklių valdymas.
14. Viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo kontrolė.
15. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas.
16. Turto apskaita ir kontrolė.
17. Ūkio subjektų priežiūrą; sutarčių vykdymo kontrolė.
18. Dokumentų, patvirtinančių buvusių Lietuvos valstybės istorijos archyvo darbuotojų darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas.
 
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
19. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
20. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
21. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
22. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
23. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
24. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
25. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
26. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
27. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. studijų kryptis – ekonomika;
30. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
30.1. kalba – anglų arba rusų;
30.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
31. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
31.1. komunikacija – 4;
31.2. analizė ir pagrindimas – 4;
31.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
31.4. organizuotumas – 4;
31.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
32. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
32.1. lyderystė – 4;
32.2. veiklos valdymas – 4;
32.3. strateginis požiūris – 4.
33. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
33.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.
34. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
34.1. finansų valdymas ir apskaita – 4;
34.2. turto valdymas – 4.
 ---
 
 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 11:31