Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Neringa Banevičienė

2020-07-01
 
LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO
INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS
PATARĖJAS (TURINTIS PAVALDŽIŲ)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Priežiūra ir kontrolė.
4. Administracinių paslaugų teikimas.
5. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
6. Personalo valdymas.
7. Dokumentų valdymas.
                                                                
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
8. Skyriaus vykdomų funkcijų kontrolė.
9. Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas.
10. Edukacinių ir kultūrinių renginių organizavimas.
11. Skyriaus žmogiškųjų išteklių valdymas.
12. Skyriaus dokumentų valdymo organizavimas.

  

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
13. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.
18. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Rengia archyvo dokumentų pagrindu dokumentų publikacijas, informacinius leidinius, parodas, vykdo jų sklaidą elektroninėje erdvėje.
20. Rengia archyvo dokumentų informacijos paieškos priemones.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
                     
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
arba:
22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.4. darbo patirtis – darbo valstybės archyvuose patirtis;
22.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų ir rusų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
                                                                                      
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. komunikacija – 4;
24.2. analizė ir pagrindimas – 4;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
24.4. organizuotumas – 4;
24.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. lyderystė – 2;
25.2. veiklos valdymas – 2;
25.3. strateginis požiūris – 1.
26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4;
26.2. informacijos valdymas – 4.
27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. dokumentų valdymas – 4.
 

---

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 12:09