Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Oksana Krivenko-Bužinskaja

2020-05-01

 

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 

 • teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui informaciją personalo klausimais;
 • registruoja įsakymus personalo valdymo klausimais Archyvo registruose;
 • rengia Archyvo direktoriaus įsakymų projektus veiklos organizavimo klausimais;
 • tvarko ir administruoja Archyvo veiklos duomenis informacinėse sistemose;
 • konsultuoja Archyvo darbuotojus dėl vidaus dokumentų parengimo ir jų teisingo pateikimo per EDV „Avilys“;
 • rengia Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje archyvo registrų sąrašą ir dokumentacijos planą;
 • stebi ir kontroliuoja dokumentacijos plano bylų ir registrų teisingą naudojimą archyvo darbuotojų veikloje;
 • tvarko Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus;
 • administruoja Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos tinklapyje Archyvo struktūros ir kontaktų bei Archyvo administracinę informaciją;
 • vykdo kitus Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ir Skyriaus funkcijomis.
 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbą pagal darbo sutartis, įstaigos tvarkomų registrų veiklą, asmens duomenų apsaugą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
 • turėti patirties tvarkant Valstybės tarnautojų registrą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir teikti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti rusų ir lenkų, bei vieną iš Europos Sąjungos kalbų pradedančiojo vartotojo lygmeniu (A1 lygiu);
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, IE);
 • gebėti bendrauti laikantis etikos normų ir lygių galimybių principų;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija.

 

---

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2020-05-12 10:59