Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Rūta Šimulė

2020-07-01
 
LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO
DOKUMENTŲ SAUGOJIMO IR APSKAITOS SKYRIUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).                                         
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Stebėsena ir analizė.
4. Priežiūra ir kontrolė.
5. Administracinių paslaugų teikimas.
6. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
7. Veiklos planavimas.
8. Personalo valdymas.
9. Dokumentų valdymas.
 
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
10. Skyriaus veiklos ataskaitų teikimas.
11. Skyriaus vykdomų funkcijų kontrolė.
12. Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas.
13. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų kaupimo, saugojimo, apskaitos ir prieigos organizavimas ir koordinavimas.
14. Skyriaus veiklos planavimas.
15. Skyriaus žmogiškųjų išteklių valdymas.
16. Skyriaus dokumentų valdymo organizavimas.
 
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
17. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
18. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
19. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
21. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
22. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
23. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
24. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
25. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Organizuoja ir koordinuoja Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir apskaitą.
27. Organizuoja ir koordinuoja Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ar jų kopijų teikimą asmenims dėl informacijos gavimo.
28. Dalyvauja LVIA dokumentų ekspertų komisijoje, kitose komisijose ir darbo grupėse.
29. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
30.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.2. studijų kryptis – istorija;
arba:
30.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.4. darbo patirtis – darbo valstybės archyvuose patirtis;
30.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
31. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
31.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių ir rusų;
31.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
 
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
32. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
32.1. komunikacija – 4;
32.2. analizė ir pagrindimas – 4;
32.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
32.4. organizuotumas – 4;
32.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
33. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
33.1. lyderystė – 4;
33.2. veiklos valdymas – 4;
33.3. strateginis požiūris – 4.
34. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
34.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4;
34.2. informacijos valdymas – 4.
35. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
35.1. dokumentų valdymas – 4.
 ---
 
 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2023-09-06 10:01