Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Raminta Bindokaitė-Tamulynienė

2020-07-01
 
LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO
INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
                                                                                      
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Administracinių paslaugų teikimas.
4. Dokumentų valdymas.
                                          
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas.
6. Skyriaus dokumentų rengimas.
                     
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
11. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
13. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia archyvo dokumentų pagrindu dokumentų publikacijas, informacinius leidinius, parodas, vykdo jų sklaidą elektroninėje erdvėje.
15. Aprašo archyvo dokumentus, rengia ir tobulina dokumentų informacijos paieškos sistemas.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
                     
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
arba:
17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.4. darbo patirtis – darbo valstybės archyvuose patirtis;
17.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų ir rusų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
 
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. komunikacija – 3;
19.2. analizė ir pagrindimas – 3;
19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
19.4. organizuotumas – 3;
19.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
20.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;
20.2. informacijos valdymas – 3.
21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
21.1. dokumentų valdymas – 3.

 

---

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 12:14