Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės tarnautojų užduotys

 EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
 
 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ALEKSEJ POZNIAKOV

1 užduotis: Organizuoti Lietuvos valstybės istorijos archyvo vidaus tvarkos taisyklių atnaujinimą.

2 užduotis: Reglamentuoti nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų Lietuvos valstybės istorijos archyve tvarką.

3 užduotis: Organizuoti Lietuvos valstybės istorijos archyvo Dokumentų ekspertų komisijos darbo reglamento atnaujinimą.

4 užduotis: Koordinuoti Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomų dokumentų apskaitos dokumentuose esančių apskaitos vienetų duomenų pritaikymo naudoti Elektroininio archyvo informacinėje sistemoje(EAIS) – vertimo (adaptavimo) iš rusų į lietuvių kalbą paslaugų įsigyjimo ir vykdymo, veiklas.

 

 

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJA

JOLITA ŠIRKIENĖ

1 užduotis: Atlikti išankstinę ir paskesniąją Archyvo finansų kontrolę.

2 užduotis: Teikti nustatytais terminais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui Archyvo buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus bei susijusią informaciją.

3 užduotis: Parengti Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programos sąmatą pagal finansavimo šaltinius bei priedus.

4 užduotis: Pagal kompetenciją pateikti finansinius duomenis į 2022 metų Archyvo veiklos ataskaitą.

 

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJA

RŪTA ŠIMULĖ 

1 užduotis: Per 2023 m. parengti ir pateikti archyvo direktoriui skyriaus veiklos 2024 m. plano projektą, skyriaus veiklos 2022 m. ataskaitos projektą, skyriaus veiklos 2023 m. ketvirčių ataskaitų projektus.

2 užduotis: Per einamuosius metus koordinuoti informacijos apie naujai gautų ir į archyvo apskaitą įrašytų dokumentų turinį skelbimą internete.

3 užduotis: Per einamuosius metus sutvarkyti ir pateikti viešai prieigai archyvo intranete iš Varšuvos Senųjų Aktų archyvo gautų dokumentų skaitmenines kopijas

4 užduotis: Organizuoti dokumentų perdavimą nuolatiniam saugojimui iš rajonų savivaldybių administracijos Civilinės metrikacijos skyrių.

5 užduotis: Per einamuosius metus teikti informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas.

 

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO IR APSKAITOS SKYRIAUS PATARĖJA

DAIVA BOTYRIENĖ

1 užduotis: Per einamuosius metus teikti informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas, atnaujinti ir tikslinti informaciją apie saugomus dokumentus ir jų papildymą svetainėje www.archyvai.lt ir vietiniame archyvo intranete.

2 užduotis: Organizuoti ir derinti dokumentų priėmimą - perdavimą su savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriais.

3 užduotis: Teikti ketvirtines ataskaitas ir metinės ataskaitos projektą apie Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve, papildymą bei apskaitos duomenų pasikeitimą.

  

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VEDĖJA

NERINGA ČEŠKEVIČIŪTĖ

1 užduotis: Per 2023 m. koordinuoti informacijos teikimą interesantams raštu ir žodžiu apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas.

2 užduotis: Per 2023 m. kontroliuoti fondų ( F.20, 123, 126, 129, 133, 234, 352, 144, 515, 544) tvarkymą/pertvarkymą ir apyrašų bei informacinės sistemos tobulinimą.

3 užduotis: Per 2023 metus naudojant įvairius sklaidos būdus populiarinti LVIA ir jame saugomus dokumentus.

4 užduotis: Parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui 2022 m. skyriaus veiklos ataskaitą, 2023 m. ketvirčių ataskaitų projektus, 2024 m. skyriaus veiklos plano projektą.

 

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS PATARĖJA

NERINGA BANEVIČIENĖ

1 užduotis: Per einamuosius metus teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus.

2 užduotis: Per einamuosius metus pildyti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema.

3 užduotis: Per einamuosius metus naudojant įvairius sklaidos būdus populiarinti LVIA ir jame saugomus dokumentus.

4 užduotis: Per einamuosius metus parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui (skyriaus vedėjui) ketvirtines ir

metinę ataskaitas.

5 užduotis: Per einamuosius metus vykdyti ir kontroliuoti skyriuje gaunamų ir siunčiamų dokumentų valdymą.

 

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

RAMINTA BINDOKAITĖ-TAMULYNIENĖ

Užduočių nenustatyta.

 

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

VIOLETA PANSEVIČ

1 užduotis: Per einamuosius metus teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus.

2 užduotis: Per einamuosius metus pildyti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema, teikti jiems patvirtintas dokumentų kopijas.

3 užduotis: Per einamuosius metus rengti archyvo dokumentų pagrindu dokumentų publikacijas, parodas, vesti ekskursijas, vykdyti dokumentų sklaidą elektroninėje erdvėje.

4 užduotis: Per einamuosius metus aprašyti archyvo dokumentus, rengti ir tobulinti dokumentų informacijos paieškos sistemas (fondų apyrašus, pažymas apie fondus).

5 užduotis: Per einamuosius metus tiesioginiam vadovui patekti i-IV ketvirčių ir metinę ataskaitas.

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VEDĖJA 

AUŠRA RUTULIENĖ

1 užduotis: Per 2023 m. parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus veiklos 2024 m. plano projektą, skyriaus 2023 m. ataskaitos projektą bei trijų ketvirčių ataskaitų projektus.

2 užduotis: Per 2023 m. organizuoti ir kontroliuoti skyriui priskirtų dokumentų apskaitos tvarkymą, sutvarkyti 640 s. vnt.

3 užduotis: Per einamus (2023) metus koordinuoti skyriaus specialistų veiklą, atliekant dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ar nurodytą temą bei rengiamą informaciją apie paieškos rezultatus.

4 užduotis: 2023 metais koordinuoti informacijos teikimą interesantams raštu ir žodžiu apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas.

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS PATARĖJA

ESMA MATUSIENĖ

1 užduotis: Parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus I-IV ketvirčių ataskaitų projektus.

2 užduotis: Tvarkyti skyriui priskirtus dokumentus (gautus iš CMS). Aprašyti ir įrašyti į archyvo apskaitą. sutvarkyti fondus. I ketv.F.1497, F. 1819, F.1464 II ketv.F.1705, F. 1721, IV ketv. knygų tvarkymas iš Šakių CMS.

3 užduotis: Per einamus metus vykdyti dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ar nurodytą temą bei rengti informaciją apie paieškos rezultatus.

4 užduotis: Koordinuoti ir kontroliuoti kokybišką administracinių paslaugų teikimą vartotojui.

  

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

GITANA MOCKEVIČIENĖ

1 užduotis: Per 2023 m. parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus I-IV ketvirčių ataskaitų projektus.

2 užduotis: Naujai gautų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų (metrikų knygų) aprašymas ir įrašymas į archyvo apskaitą (F.1474, F. 1460).

3 užduotis: 2023 metais vykdyti dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ar nurodytą temą bei rengti informaciją apie paieškos rezultatus.

4 užduotis: Teikti kokybiškas administracines paslaugas vartotojui.

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

ALFONSAS TAMULYNAS

1 užduotis: Klientų priėmimas tiesiogiai (prašymų priėmimas, parengtų dokumrntų išdavimas, mokesčių už dokumentų kopijas priėmimas, klientų konsultavimas).

2 užduotis: Klientų aptarnavimas nuotoliniu būdu (įvairios prašomos informacijos suteikimas telefonu).

3 užduotis: Savo veiklos 2022 m. metinės ir 2023 m. I-IV ketvirčių veiklos ataskaitų parengimas ir jų pateikimas nustatytais terminais skyriaus vedėjui.

4 užduotis: Civilinės metrikacijos skyrių dokumentų (bylų) lapų numeravimas ir anksčiau sunumeruotų bylų lapų numeracijos patikrinimas.

 

 ---

 

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2023-02-02 13:05