Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės tarnautojų užduotys

 2021 METŲ UŽDUOTYS
 
 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ALEKSEJ POZNIAKOV

1. Koordinuoti atmintinų metų minėjimo planuose nustatytų veiklų, kurių vykdytoju ar vienu iš vykdytojų nurodytas Lietuvos valstybės istorijos archyvas, vykdymą.

2. Atnaujinti Lietuvos valstybės istorijos archyvo Dokumentų ekspertų komisijos darbo reglamentą.

3. Organizuoti Lietuvos valstybės istorijos archyvo klientų ir skaitytojų apklausą dėl teikiamų paslaugų kokybės vertinimo.

4. Atnaujinti ekstremalių situacijų valdymą Lietuvos valstybės istorijos archyve reglamentuojančius teisės aktus.

5. Atnaujinti Lietuvos valstybės istorijos archyvo teikiamų administracinių paslaugų aprašymus.

 

 

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJA

JOLITA ŠIRKIENĖ

1. Atlikti išankstinę ir paskesniąja Archyvo finansų kontrolę.
2. Teikti nustatytais terminais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui Archyvo buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus ir susijusią informaciją.
3. Parengti Nacionalinio dokumentų fondo administravimo programos sąmatą pagal finansavimo šaltinius bei priedus.
4. Pagal kompetenciją pateikti finansinius duomenis į 2020 metų Archyvo veiklos ataskaitą.

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJA

RŪTA ŠIMULĖ 

1. Per 2021 m. parengti ir pateikti archyvo direktoriui skyriaus veiklos 2022 m. plano projektą, skyriaus veiklos 2020 m. ataskaitos projektą, skyriaus veiklos 2021 m. ketvirčių ataskaitų projektus.
2. Per einamuosius metus koordinuoti informacijos apie naujai gautų ir į archyvo apskaitą įrašytų dokumentų turinį skelbimą internete.
3. Per einamuosius metus sutvarkyti ir pateikti viešai prieigai archyvo intranete iš Lenkijos  valstybinių archyvų gautų dokumentų skaitmenines kopijas.
4. Organizuoti dokumentų perdavimą nuolatiniam saugojimui iš rajonų savivaldybių administracijos Civilinės metrikacijos skyrių.
5. Per einamuosius metus teikti informaciją  juridiniams ir fiziniams asmenims apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas.

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO IR APSKAITOS SKYRIAUS PATARĖJA

DAIVA BOTYRIENĖ

1. Per einamuosius metus teikti informaciją  juridiniams ir fiziniams asmenims apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas, atnaujinti ir tikslinti informaciją apie saugomus dokumentus ir jų papildymą svetainėje www.archyvai.lt ir vietiniame archyvo intranete.

2. Organizuoti ir derinti dokumentų priėmimą - perdavimą su savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriais.

3. Teikti ketvirtines ir metinę ataskaitas apie Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve, papildymą, apskaitos duomenų pasikeitimus.

4. Sutikrinti į EAIS-ą įkeltų apyrašų kiekį su apskaitoje esančių fizinių apyrašų kiekiu.

  

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VEDĖJA

NERINGA ČEŠKEVIČIŪTĖ

1. Per 2021m. koordinuoti informacijos teikimą interesantams raštu ir žodžiu apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas.

2. Per 2021 m. kontroliuoti fondų (F.( F.13,39, 47, 65,76,  346,370,368, 144, 515,544) tvarkymą/pertvarkymą ir apyrašų bei informacinės sistemos tobulinimą.

3. Per 2021 metus naudojant įvairius sklaidos būdus populiarinti LVIA ir jame saugomus dokumentus.

4. Parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui 2021 m. skyriaus veiklos ataskaitą, 2021 m.  ketvirčių ataskaitų projektus, 2022 m. skyriaus veiklos plano projektą.

5. Stiprinti tautinę savimonę ir bendruomeniškumą pasitelkiant LVIA saugomus dokumentus.

 

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS PATARĖJA

NERINGA BANEVIČIENĖ

1. Per einamuosius metus teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus bei pildyti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema, teikti jiems patvirtintas dokumentų kopijas.

2. Per einamuosius metus naudojant įvairius sklaidos būdus populiarinti LVIA ir jame saugomus dokumentus.

3. Per einamuosius metus vykdyti ir kontroliuoti skyriuje gaunamų ir siunciamų dokumentų valdymą.

4. Per einamuosius metus stiprinti tautinę savimonę ir bendruomeniškumą pasitelkiant LVIA saugomus dokumentus.

 

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

RAMINTA BINDOKAITĖ-TAMULYNIENĖ

1. Per einamuosius metus teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus.
2. Per einamuosius metus pildyti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema.
3. Per einamuosius metus naudojant įvairius sklaidos būdus populiarinti LVIA ir jame saugomus dokumentus; vesti ekskursijas, rengti parodas.
4. Per einamuosius metus stiprinti tautinę savimonę ir bendruomeniškumą pasitelkiant LVIA saugomus dokumentus.
 

 

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

VIOLETA PANSEVIČ

1. Per einamuosius metus teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus.

2. Per einamuosius metus pildyti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus jų nurodyta tema, teikti jiems patvirtintas dokumentų kopijas.

3. Per einamuosius metus archyvo dokumentų pagrindu rengti dokumentų publikacijas, informacinius leidinius, parodas, vesti ekskursijas, vykdyti dokumentų sklaidą elektroninėje erdvėje.

4. Per einamuosius metus aprašyti archyvo dokumentus,  rengti ir tobulinti dokumentų informacijos paieškos sistemas (fondų apyrašus, pažymas apie fondus).

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VEDĖJA 

AUŠRA RUTULIENĖ

1. Per 2021 m. parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus veiklos 2022 m. plano projektą, skyriaus 2021 m. ataskaitos projektą bei trijų ketvirčių ataskaitų projektus.

2. Per 2021 m. organizuoti ir kontroliuoti skyriui priskirtų dokumentų apskaitos tvarkymą.

3. Per einamus (2021) metus koordinuoti skyriaus specialistų veiklą, atliekant dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ar nurodytą temą bei rengiamą informaciją apie paieškos rezultatus.

4. 2021 metais koordinuoti informacijos teikimą interesantams raštu ir žodžiu apie archyve saugomus dokumentus ir teikiamas paslaugas.

5. Koordinuoti ir užtikrinti archyvo saugomų nesutvarkytų dokumentų tvarkymą (sutvarkyti 1300 vnt. nesutvarkytų rašytinių ar kitos formos dokumentų vienetų).

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS PATARĖJA

ESMA MATUSIENĖ

1. Parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus I-IV ketvirčių ataskaitų projektus.

2. Tvarkyti skyriui priskirtus dokumentus (gautus iš CMS). Aprašyti ir įrašyti į archyvo apskaitą. sutvarkyti fondus. 1.Veiverių, Skriaudžių, N,Ūtos 2.Balbieriškio, Daugailių, Pakalnių Sudeikių, Užpalių 4.Vyžuonų, Utenos, Saldutiškio, Zibalų, Šešuolėlių

3. Per einamus metus vykdyti dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ar nurodytą temą bei rengti informaciją apie paieškos rezultatus.

4. Koordinuoti ir kontroliuoti kokybišką administracinių paslaugų teikimą vartotojui.

  

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

ZITA VITKAUSKIENĖ

1. Aprašyti ir įrašyti į archyvo apskaitą naujai gautų Nacionalinio dokumento fondo dokumentai (metrikų knygos).

2. 2021 metais vykdyti dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ar nurodytą temą be rengti informaciją apie paieškos rezultatus.

3. Teikti kokybiškas administracines paslaugas vartotojui.

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

GITANA MOCKEVIČIENĖ

1. Per 2021 m. parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus I - IV ketvirčių ataskaitų projektus.

2. Naujai gautų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų (metrikų knygų) aprašymas ir įrašymas į archyvo apskaitą (F.1049, F.1044, F.1042, F. 1043,F.1419, F.1491, F.1492, F.1782, F.1318, F.1317).

3. Pradėti Evangelikų liuteronų bažnyčių rodyklės tikrinimą ir pildymą (F.1218, F.1467, F.1640).

4. 2021 metais vykdyti dokumentų paiešką pagal asmens pateiktą informaciją ar nurodytą temą bei rengti informaciją apie paieškos rezultatus.

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

ALFONSAS TAMULYNAS

 

 ---

 

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2021-03-15 10:25