O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. 8 660 38600,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT 894040063610000301

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2010 metai

Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2010 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2010 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2010 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis
(apsk. vnt.)

 

5

Bronislovas Juozas Kuzmickas

1983-2006 m.

60

Dokumentų apibūdinimas: Mokslinės ir tarnybinės veiklos, veiklos Lietuvos persitvarkymo Sąjūdyje, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo Seimo Pirmininko pavaduotojo, Seimo nario, dalyvavimo seminaruose, konferencijose, visuomeninių institutų veikloje dokumentai apie B. J. Kuzmicką, surinkti dokumentai.
 

75

Lietuvos gaisrininkų draugija

1990-2010 m.

130

Dokumentų apibūdinimas: Draugijos įstatai, registravimo, konferencijų dokumentai, suvažiavimo tarybos, tarybos prezidiumo, plenarinių, valdybos posėdžių, darbuotojų visuotinio susirinkimo protokolai, metų planavimo, atskaitomybės dokumentai.
 

79

Tardymo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos

1990-2003 m.

53

Dokumentų apibūdinimas: Departamento nuostatai, Dokumentų ekspertų komisijos, Specialiosios ekspertų komisijos posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo dokumentai.
 

77

Valstybinė regioninių problemų komisija

1990-1994 m.

49

Dokumentų apibūdinimas: Komisijos steigimo dokumentai, posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, metų darbo ataskaitos, apžvalgos, analizės ir informacijos, pažymos, pareiškimai, išvados regioninių problemų klausimais, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai.
 

78

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1989-2009 m.

416

Dokumentų apibūdinimas: Departamento steigimo, reorganizavimo, konferencijų, kolegijos, Tautinių bendrijų tarybos posėdžių dokumentai, nuostatai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, įsakymai veiklos klausimais, informacija apie valstybės investicijų įgyvendinimą, duomenys apie tautines mažumas, jų būklę, apie užsienio lietuvių bendruomenes, jų veiklą, problemas, metų išlaidų sąmatos, veiklos planavimo ir atskaitomybės, finansinės atskaitomybės, apdovanojimo departamento garbės ženklu „Už nuopelnus“, susirašinėjimo dokumentai, valstybinio audito išvados, straipsnių rankraščiai. Valstybės tarnautojų asmens bylos.
 

82

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos

1998-2010 m.

89

Dokumentų apibūdinimas: Įsakymai veiklos klausimais, Koordinacinės tarybos, leidybos ekspertų posėdžių protokolai, metų išlaidų sąmatos, statistinės, audito ataskaitos. Finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai.

Atleistų valstybės tarnautojų asmens bylos.

 

81

Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2000-2009 m.

143 

Dokumentų apibūdinimas: Farmacijos tarybos, Ligų ir kompensuojamų vaistų sąrašų tikslinimo komisijos, komisijos vaistinių paraiškoms, aprūpinti kaimo vietovių gyventojus vaistais, įvertinti, Labdaros ir paramos siuntų skirstymo, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, metų išlaidų sąmatos, finansinės statistinės ataskaitos, strateginio planavimo, valstybės kontrolės atlikto patikrinimo, finansinės atskaitomybės, susirašinėjimo dokumentai, perdavimo priėmimo aktai keičiantis vadovams. Atleistų valstybės tarnautojų asmens bylos.
 

80

Lietuvos sveikatos informacijos centras

1991-2009 m.

1242

Dokumentų apibūdinimas:  Administracijos posėdžių protokolai, įsakymai veiklos klausimais, gydymo ir profilaktikos įstaigų metų statistinės ataskaitos (Sveikata), išlaidų sąmatos, veiklos planavimo ir atskaitomybės, susirašinėjimo, finansinės atskaitomybės dokumentai. Atleistų darbuotojų asmens bylos. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų metų statistinės ataskaitos (Sveikata). Centro leidiniai.
 

74

Kvalifikacijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

2007-2010 m.

3


Dokumentų apibūdinimas: Tarnybos steigimo, reorganizavimo, metų finansinės atskaitomybės dokumentai. Atleisto valstybės tarnautojo asmens byla.
 

84

Krizių valdymo centras prie Krašto apsaugos ministerijos

2002-2010 m.

137

Dokumentų apibūdinimas: Centro steigimo, registravimo dokumentai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Krašto apsaugos ministro įsakymai centro veiklos klausimais, Dokumentų ekspertų komisijos, Krizių valdymo komiteto, Ekspertų grupių posėdžių protokolai, veiklos planavimo ir atskaitomybės, teisės aktų projektų rengimo, susirašinėjimo dokumentai, pažymos krizių valdymo klausimais, Audito ataskaitos.
 

53

Akcinė bendrovė Litimpeks bankas

1998, 2003-2010 m.

18

 

Dokumentų apibūdinimas: Kolektyvinė sutartis, įsakymai veiklos klausimais, darbuotojų pareiginiai nuostatai, metų finansinės atskaitomybės dokumentai.
 

72

Akcinė bendrovė DnB NORD bankas

1994, 2001-2007 m.

435

Dokumentų apibūdinimas:  Įsakymai veiklos klausimais, banko tarybos, valdybos, akcininkų visuotinių susirinkimų posėdžių protokolai, struktūrinių padalinių nuostatai, valdybos narių potvarkiai veiklos klausimais, įsakymai veiklos klausimais, suvestinės mėnesių ir ketvirčių ataskaitos, audito, statistinės ataskaitos. Banko akcininkų sąrašai.
 

83

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija

1990-1998 m.

406

Dokumentų apibūdinimas: Atstovų, mokslinės techninės tarybos, vadovybės, kolegijos, Ekspertų komisijos, VĮ Būsto kreditavimo fondo, priežiūros tarybos, Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei perdavimo klausimais koordinuoti komisijos protokolai, bendradarbiavimo sutartys, įsakymai veiklos klausimais, metų išlaidų sąmatos, programos, finansinės atskaitomybės, teisės aktų projektų rengimo, avarijų tyrimo, susirašinėjimo dokumentai, įmonių kvotų ir licencijų leidimai eksportui, ministerijos reguliavimo sferoje esančių įmonių sąrašai, įkūrimo, likvidavimo, privatizavimo dokumentai, duomenų apie privatizuojamus objektus kortos, statybos techninių reglamentų registravimo žurnalai, akcinių bendrovių turto įvertinimo dokumentai.
 

51

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

2006 m.

18

Dokumentų apibūdinimas:  Lietuvos archyvų departamento įsakymai archyvo veiklos klausimais, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, metų veiklos planavimo ir atskaitomybės, finansinės atskaitomybės susirašinėjimo dokumentai, Dokumentų ekspertų komisijos protokolai ir jų registras, dokumentų valdymo įstaigose patikrinimo dokumentai, apskaitos duomenų pasikeitimų per metus ataskaita, dokumentų perėmimo valstybiniam saugojimui, kiekio ir būklės patikrinimo, sutvarkymo aktų, sutarčių registrai 1A, 4A, 3A, 2A. Atleistų valstybės tarnautojų asmens bylos.
 

 

 * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

_ _ _

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-01-25 09:56