O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 265 2253, faks (8 5) 265 2253,
el. p. lvna@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT257300010002462339

 

 Asmenų aptarnavimas

 

 

Lietuvos valstybės naujajame archyve asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Mus rasite:

Asmenys aptarnaujami ir prašymai priimami 101 kabinete, adresu Milašiaus g. 19, Vilnius. Informacija teikiama:

tel. (8 5) 265 1225, el. p. i.dranseikiene@archyvai.lt; 

tel. (8 5) 265 2253 +370 678 85116, el. p. lvna@archyvai.lt. 

Prašymus priima ir lankytojus aptarnauja A. Butmanaitė.  Information can be provided in English,

информация предоставляется на русском языке,

Informationen können zur Verfügung gestellt in deutscher Sprache werden.

Interesantai priimami kiekvieną darbo dieną darbo laiku. 

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45

 

Valstybės archyvai jau dirba įprasta tvarka.

Lankantis valstybės archyvuose rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes, respiratorius ar kitas veido apsaugos priemones, laikytis kitų asmens higienos reikalavimų.

 

Mūsų paskyra socialiniame tinkle Facebook

Mūsų paskyra socialiniame tinkle LinkedIn

 

Naujienos

SKELBIAMAS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

2014-07-24

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos literatūros ir meno archyvo reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos literatūros ir meno archyvo reorganizavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės archyvus“.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS DUOMENYS

 

3. Duomenys apie reorganizuojamą juridinį asmenį – Lietuvos literatūros ir meno archyvą:

3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2. buveinės adresas – Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius, O. Milašiaus g. 19;

3.3. kodas –190764949;

3.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

4. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujantį juridinį asmenį – Lietuvos valstybės naująjį archyvą:

4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinės adresas – Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius, Mindaugo g. 8;

4.3. kodas – 191520296;

4.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

5. Reorganizavimo būdas – Lietuvos literatūros ir meno archyvas reorganizuojamas jungimo būdu, prijungiant jį prie Lietuvos valstybės naujojo archyvo, kuriam pereina visos reorganizuojamo Lietuvos literatūros ir meno archyvo teisės ir pareigos.

6. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Lietuvos literatūros ir meno archyvas.

7. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Lietuvos valstybės naujasis archyvas.

  

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 

8. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Lietuvos literatūros ir meno archyvo teisės ir pareigos 2015 m. sausio 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigaiLietuvos valstybės naujajam archyvui. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre.

9. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius iki 2014 m. gruodžio 1 d. sudaro ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus, kurie iki 2014 m. gruodžio 31 d. perduodami po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos archyvų fondai nebus performuojami ir perskirstomi, bylos nebus peršifruojamos.

10. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos dokumentai perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Dokumentai perduodami pagal reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktoriaus patvirtintus sąrašus, pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendins Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

12. Aprašas skelbiamas reorganizuojamo Lietuvos literatūros ir meno archyvo ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Lietuvos valstybės naujojo archyvo interneto svetainėse http://www.archyvai.lt/lt/llma.html, http://www.archyvai.lt/lt/lvna.html ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

______________

 
 
Informaciją atnaujino: Alvita Butmanaitė,
Informacija atnaujinta: 2017-03-06 10:25