O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 265 2253, faks (8 5) 265 2253,
el. p. lvna@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT257300010002462339

 

Kontaktai

 

Faks. (8  5) 265 2253 (vidinis tel. 9479)
El. paštas lvna@archyvai.lt          

 

 

Pareigos

Vardas, pavardė, el. paštas

Darbo tel.

Vidinis tel.

 
 

Direktorė

Danutė Kontrimavičienė   
d.kontrimaviciene@archyvai.lt

(8 5) 
265 1514

9486

 
 

Vyriausioji specialistė

Vidutė Zaleckienė
v.zaleckiene@archyvai.lt

(8 5)
265 2472

9541

 

 

Dokumentų saugojimo ir informacijos skyrius

Tel. Nr. +370 678 85116

  Skyriaus vedėja

Ingrida Dranseikienė 

i.dranseikiene@archyvai.lt

(8 5)

265 1225

9481  
 

Vyriausioji archyvarė

Marija Skačkauskienė

m.skackauskiene@archyvai.lt

(8 5)
247 7832

 

 
 

Vyriausioji specialistė

Alvita  Butmanaitė

a.butmanaite@archyvai.lt

 (8 5)
265 2253

9479

 
 

 Vyriausioji archyvarė

Aldona Naruškevičienė
a.naruskeviciene@archyvai.lt

 

(8 5)
247 7832

 

 

 
 

Vyriausioji archyvarė

 

Sondra Gedutienė

s.gedutiene@archyvai.lt

 

(8 5)

265 1225
 9481  
 

Archyvaras

Darius Gudelis

d.gudelis@archyvai.lt

 

(8 5) 
247 7832
   
  Archyvarė

Angelė Daubarienė

a.daubariene@archyvai.lt

 (8 5)
231 3024
 9542  
 

Skaitykla 

  O. Milašiaus g. 19

(8 5)
265 1225

 9481

 

 

Dokumentų valdymo priežiūros skyrius

Tel. Nr. +370 616 09699

 

Vyriausiasis specialistas,
laikinai atliekantis skyriaus vedėjo pareigas

 

Dovydas Mozūras

d.mozuras@archyvai.lt

 

(8 5) 265 25 64 

9478

 
  Vyriausioji specialistė

Nijolė Sadauskaitė

n.sadauskaite@archyvai.lt

(8 5)
265 1274

9480

 
 

Vyriausioji

specialistė

Inga Kisielienė

i.kisieliene@archyvai.lt

(8 5) 265 2564
9478  
 

Vyriausioji specialistė

Rasa Zdanevičiūtė 

r.zdaneviciute@archyvai.lt

  (8 5)    265    1198  9482  
  Vyriausioji specialistė

Asta Briedienė

a.briediene@archyvai.lt

+370 616 09699 9478  

 

 

 

 _ _ _

Informaciją atnaujino: Alvita Butmanaitė,
Informacija atnaujinta: 2019-10-03 08:38