Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Leidiniai

 

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI

Dokumentų rinkinio peržiūra

 

Skelbimo duomenys: 2017, Vilnius

 

Apimtis: elektroninis optinis diskas (DVD)

 

Dokumentų rinkinio tiražas išplatintas

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė ir išleido skaitmenintų dokumentų rinkinį „Sovietų valdžios represuoti ir persekioti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai, valstybės vadovai ir ministrai“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Skaitmenintų dokumentų rinkinys skirtas įprasminti sovietų valdžios represuotų 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, valstybės vadovų ir ministrų, įnešusių reikšmingą indėlį į modernios Lietuvos valstybės atkūrimą ir jos pagrindų stiprinimą, atminimą. Dokumentų rinkinį sudaro pratarmė lietuvių ir anglų kalbomis, skaitmenintų dokumentų vaizdai, dokumentų sąrašas lietuvių ir anglų kalbomis. Rinkinyje daugiausia skelbiami Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB), Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) ir Lietuvos komunistų partijos (LKP) fondų dokumentai. Taip pat skelbiami Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje saugomi fotodokumentai, atspindintys Vasario 16-osios Akto signatarų ir Lietuvos Respublikos politinių veikėjų veiklą tarpukario Lietuvoje, sovietų valdžios represijas prieš juos ir jų šeimų narius.

Dokumentų rinkinys skirtas bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigų, trečiojo amžiaus universitetų, aukštųjų mokyklų moksleiviams, studentams, klausytojams, mokytojams ir dėstytojams, muziejams, viešosioms bibliotekoms, kitoms pilietinio ir tautinio ugdymo bei kultūrinės edukacijos programas ir iniciatyvas įgyvendinančioms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms.

Dokumentų rinkinio sudarymo projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba. 

LIETUVOS PARTIZANŲ DAINAVOS APYGARDA (1945–1952 M.)

Skelbimo duomenys: 2003, Vilnius

Apimtis: 452 p.

ISBN: 9986-568-14-5 

Leidinio tiražas parduotas

„Lietuvos partizanų Dainavos apygarda (1945-1952 m.)“: dokumentų rinkinys / Lietuvos archyvų departamentas, Lietuvos ypatingasis archyvas. Redaktorių kolegija: dr. Juozapas Romualdas Bagušauskas (vyr. redaktorius), Nijolė Maslauskienė, Vidas Grigoraitis, prof. dr. Tomas Remeikis, Vilnius: Lietuvos archyvų departamentas, 2003, 452 p. 

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė ir išleido dokumentų rinkinį „Lietuvos partizanų Dainavos apygarda (1945-1952 m.)“. Šiame dokumentų rinkinyje skelbiami Lietuvos partizanų Dainavos apygardos ir Lietuvos laisvės kovas slopinusių okupacinių politinių ir represinių struktūrų dokumentai, kurie saugomi Lietuvos ypatingajame archyve ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos savanoriškų pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės Laisvės kovų muziejuje Alytuje. Buvo atrinkti partizanų politinę, ideologinę ir organizacinę veiklą bei svarbiausias kovines operacijas atskleidžiantys dokumentai. Taip pat skelbiami labiausiai informatyvūs Lietuvos komunistų partijos, Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato - Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (NKGB-MGB) ir Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato - Lietuvos SSR Vidaus reikalų ministerijos (NKVD-MVD) dokumentai, kurie atspindi Dainavos apygardos organizavimą, sandarą ir sudėtį, parodo įslaptintą represinių žinybų veiklą naikinant Dzūkijos partizanus. Skelbiami dokumentai atskleidžia svarbų Dainavos apygardos vaidmenį Lietuvos laisvės kovose, parodo jos vietą partizaniniame kare ir Pietų Lietuvos partizanų karinėje teritorinėje organizacijoje. Dokumentai yra svarbus šaltinis išsamesnei Dainavos apygardos, Pietų Lietuvos partizanų srities ir visos Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo istorijai tirti. 

Rinkinyje skelbiami 268 dokumentai, suskirstyti į du skyrius pagal dokumentų sudarytojus. Pirmajame skyriuje pateikti Dzūkijos partizanų dokumentai, atspindintys laisvės kovas, antrajame - Lietuvos komunistų partijos, NKGB-MGB, NKVD-MVD ir kitų okupacinių represinių žinybų dokumentai, atskleidžiantys ginkluoto pasipriešinimo slopinimą. Pirmajame skyriuje pateikti partizanų dokumentai sugrupuoti į tris poskyrius pagal partizaninio karo laikotarpius. Leidinį sudaro įvadas, apžvalga „Lietuvos partizanų Dainavos apygarda 1944-1952 m.“, reziumė anglų kalba, santrumpų sąrašas, dokumentų sąrašas, dokumentai, priedai (apygardos organizacija, apygardos vadovybė, trys rodyklės: asmenvardžių, Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo politinių organizacijų ir partizanų karinių teritorinių struktūrų, vietovardžių).

Šios knygos išleidimą rėmė Polybijaus fondas, vadovaujamas prof. dr. Tomo Remeikio. Knygos išleidimą per Polybijaus fondą finansavo Danutė ir Raimundas Korzonai savo tėvų atminimui pagerbti.

ATRASK LIETUVOS ARCHYVUS. DISCOVER LITHUANIAN ARCHIVES

Skelbimo duomenys: 2013, Vilnius

 

Apimtis: 128 p.

 

Leidinį galima įsigyti: Lietuvos valstybės istorijos archyve, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, Tel. +370 5 219 5320

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ SĄJŪDŽIO DOKUMENTŲ RINKINYS 

Dokumentų rinkinio peržiūra

 

Skelbimo duomenys2014, Vilnius  

Apimtiselektroninis optinis diskas (DVD) 

Dokumentų rinkinio tiražas išplatintas

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė ir išleido DVD diską „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dokumentų rinkinys“, skirtą LLKS tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos 65-osioms ir Laisvės kovų 75-osioms metinėms paminėti. Dokumentų rinkinys išleistas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio skaitmenintų dokumentų rinkinio sudarymas ir sklaida“.  

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dokumentų rinkinį sudaro pratarmė lietuvių ir anglų kalbomis, apžvalga „Lietuvos laisvės kovos“ ir jos santrauka anglų kalba, dokumentų sąrašas lietuvių ir anglų kalbomis, dokumentų skaitmeninti vaizdai. Dokumentų rinkinyje pateikta 270 rašytinių ir vaizdo dokumentų. Jie suskirstyti į tris grupes. Pirmojoje yra LLKS ir kitų ginkluoto pasipriešinimo struktūrų dokumentai. Antrojoje – Laisvės kovas slopinusių okupacinio režimo politinių ir represinių struktūrų – Lietuvos komunistų partijos, Lietuvos SSR NKVD-MVD, Lietuvos SSR NKGB-MGB-KGB skaitmeninti autentiški dokumentai ir originalių dokumentų mikrofilmuotos kopijos. Trečiojoje –  skaitmeninti Lietuvos Respublikos institucijų dokumentai, įvertinę LLKS tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos reikšmę.  

Dokumentų rinkinys skirtas bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigų, trečiojo amžiaus universitetų, aukštųjų mokyklų moksleiviams, studentams, mokytojams ir dėstytojams, muziejams, viešosioms bibliotekoms, kitoms pilietinio ir tautinio ugdymo bei kultūrinės edukacijos programas ir iniciatyvas įgyvendinančioms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms.

LIETUVOS PARTIZANŲ ŽEMAIČIŲ APYGARDA (1945–1953 M.) 

Leidinys PDF formatu

 

Skelbimo duomenys: 2010, Vilnius

Apimtis: 405 p.

ISBN: 978-9955-33-597-9

Leidinio tiražas parduotas

Lietuvos partizanų Žemaičių apygarda. 1945–1953 m.: Dokumentų rinkinys / Lietuvos archyvų departamentas, Lietuvos ypatingasis archyvas. Redakcinė kolegija: Vidas Grigoraitis, Rasa Masiulionytė, Nijolė Maslauskienė, Kęstutis Remeika, Tomas Remeikis.– Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. – 405 p.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė dokumentų rinkinį, atspindintį Laisvės kovas Žemaitijoje 1945–1953 m. Dokumentų rinkinyje skelbiami Žemaičių apygardos ir su jos partizanais kovojusių okupacinių politinių ir represinių struktūrų dokumentai, kurių originalai ar mikrofilmai saugomi Lietuvos ypatingajame archyve. Iš publikuojamų dokumentų galima susidaryti detalų vaizdą apie Žemaičių apygardos organizavimą, sandarą ir sudėtį, Lietuvos komunistų partijos politinę ir įslaptintą represinių žinybų veiklą naikinant Žemaitijos partizanus. Dokumentai atskleidžia Žemaičių apygardos reikšmingą vaidmenį Lietuvos laisvės kovose, jos vietą Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo organizacijoje.

Rinkinys suskirstytas į du skyrius. Pirmajame skyriuje skelbiami Žemaitijos partizanų dokumentai, antrajame – okupacinių politinių ir represinių struktūrų dokumentai, atskleidžiantys ginkluoto pasipriešinimo slopinimą. 

Šis dokumentų rinkinys – dar vienas svarbus šaltinis Žemaičių apygardos ir Lietuvos laisvės kovų istorijai tirti.

LIETUVOS PARTIZANŲ VYTAUTO APYGARDOS TIGRO RINKTINĖ (1945–1950 M.)

 

Leidinys PDF formatu

 

Skelbimo duomenys: 2003, Vilnius

Apimtis: 485 p.
ISBN: 9986-568-13-7

Leidinio tiražas parduotas

„Lietuvos ypatingasis archyvas parengė ir išleido dokumentų rinkinį „Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945-1950 m.)“. Redaktorių kolegija: Kęstutis Remeika (vyr. redaktorius), Geistautas Gečiauskas, Vidas Grigoraitis, prof. dr. Tomas Remeikis, Vilnius: Lietuvos archyvų departamentas, 2003, 486 p., iliustr. 17 p. 

Lietuvos archyvų departamentas ir Lietuvos ypatingasis archyvas parengė ir išleido dokumentų rinkinį „Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945-1950 m.)“. Šiame dokumentų rinkinyje skelbiami Vytauto apygardos štabo ir Tigro rinktinės dokumentai, saugomi Lietuvos ypatingajame archyve ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje.

1944-1952 metais gyvavusi Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė veikė daugiausia Švenčionių apskrityje ir kai kuriuose gretimuose Baltarusijos SSR rajonuose. Kurį laiką tai buvo didžiausias visoje Lietuvoje rinktinės tipo partizanų junginys. 

Dėl nedidelio archyvuose išlikusių autentiškų Tigro rinktinės štabo dokumentų skaičiaus šios vienos pirmųjų pokario partizanų rinktinių istorija ilgai buvo Lietuvos partizanų sąjūdžio istorijos „baltoji dėmė“. Didžioji dalis rinkinyje publikuojamų dokumentų pusšimtį metų išbuvo žemėje užkastame bidone, kurį 1999 m. vasarą tiesiant kelią atsitiktinai užkabino ir išvertė Adutiškio girioje dirbęs kelininkų buldozeris. Publikavimui buvo atrinkti daugiausia rinktinės operatyvinę, organizacinę ir ideologinę veiklą atspindintys dokumentai, taip pat dokumentai, parodantys Tigro rinktinės vietą Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Rytų Lietuvos srities organizacijoje ir nušviečiantys rinktinės santykius su kitų srities rinktinių bei Vilniaus krašto lenkų partizanais. Skelbiami dokumentai atskleidžia daugelį iki šiol nežinomų Tigro rinktinės ir kitų Rytų Lietuvos partizanų junginių istorijos aspektų. Dokumentai yra svarbus šaltinis išsamesnei Vytauto apygardos ir visos Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo istorijai tirti. 

Rinkinyje skelbiama 230 dokumentų, kurie išdėstyti chronologine tvarka ir suskirstyti į tris skyrius pagal Tigro rinktinės istorijos laikotarpius. Ketvirtajame skyriuje publikuojama 1948-1950 m. Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Roko-Dijakomo ir nenustatyto rinktinės partizano rašyta rinktinės Kronika. Joje aprašomi įvykiai Švenčionių krašte nuo 1944 m. liepos mėn., Tigro rinktinės susikūrimas 1944 m. rudenį, partizanų veikla iki 1950 m. gruodžio mėnesio. Kronikoje pateikta daug Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo istorijos tyrinėtojams iki šiol nežinotų faktų. Leidinį sudaro įvadiniai straipsniai „Trumpa Vytauto apygardos istorijos apžvalga“ ir „Vytauto apygardos Tigro rinktinė“, reziume anglų k., iliustracijos, dokumentų, santrumpų ir Tigro rinktinės vadų sąrašai, asmenvardžių bei vietovardžių rodyklės ir dokumentai. 

Šios knygos išleidimą rėmė Polybijaus fondas, vadovaujamas prof. dr. Tomo Remeikio. Knygos išleidimą per Polybijaus fondą finansavo, savo veiklą išeivijoje užbaigusi, Akademinės Skautijos leidykla, pirmininkas Rimantas Dirvonis, skirdama šį leidinį jaunajai Lietuvos kartai.

LIETUVOS PARTIZANŲ TAURO APYGARDA (1945–1952 M.)

  Skelbimo duomenys: 2000, Vilnius

Apimtis: 584 p.

ISBN: 9986-568-12-9

Leidinio tiražas parduotas

KOMUNISTINIŲ ORGANIZACIJŲ FONDŲ ŽINYNAS

Skelbimo duomenys: 1996, Vilnius

Apimtis: 375 p.

ISBN: 9986-568-07-2

Leidinio tiražas parduotas

 

Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2023-09-20 08:49