Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024, faks.: (8 5) 251 4211,
el.p. lya@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Administracinės procedūros vykdymas

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS

                                                                                    

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

2020-01-29 Nr. (1.28.) V6-48

Vilnius

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Administracinės procedūros vykdymas

2.

Administracinės paslaugos kodas

2.3.

3.

Administracinės paslaugos versija

V 0.5

4.

Administracinės paslaugos aprašymas

Administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Skundai priimami tik pateikti raštu. Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Lietuvos ypatingąjį archyvą (toliau – Archyvas), atsiuntus prašymą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu paštu, faksu, arba elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS), Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS).

Sprendimai pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Archyvą, siunčiami paštu arba elektroninėmis priemonėmis.  

Asmenys Archyve priimami ir aptarnaujami, informacija jiems teikiama, prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami taikant „vieno langelio“ principą. „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas Archyve atlieka Vidaus veiklos administravimo skyrius (priimamasis), kuris aptarnauja į Archyvą atvykusius asmenis ar jų atstovus, priima prašymus ir teikia atsakymus.

5.

Administracinės paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys 

6.

Administracinės paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama elektroninėmis ir neelektroninėmis priemonėmis

7.

Administracinės paslaugos rezultatas

Priimtas administracinės procedūros sprendimas dėl asmens skunde  apie Archyvo veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą 

8.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo
“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija). 

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Skundas, kuriame įvardijami Archyvo veiksmai, neveikimas ar administracinis sprendimas, kuriais galimai buvo pažeistos asmens, nurodyto skunde, teisės ir teisėti interesai. Skundas turi būti parašytas įskaitomai, nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir elektroninio pašto adresas, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Prie skundo, atsižvelgiant į jo turinį, gali būti pridedami dokumentai ar jų kopijos bei pateikiama kita informacija, reikalinga skundo nagrinėjimui.

Jei skundas pateikiamas per IAPS ar EAIS, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

10.

Administracinės paslaugos inicijavimo forma

Laisvos formos skundas

11.

Administracinės paslaugos teikėjai

Kęstas Remeika, Direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 5) 261 9612, el. p. kestas.remeika@archyvai.lt;

Sabina Lisovska Vidaus veiklos administravimo skyriaus Vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, tel. (8 5) 264 9024, el. p. sabina.lisovska@archyvai.lt;

Nijolė Maslauskienė, LKP dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 212 6000, el. p. nijole.maslauskiene@archyvai.lt;

Povilas Girdenis, VRM dokumentų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 247 7871, el. p. povilas.girdenis@archyvai.lt;

Vilma Ektytė, KGB dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 251 4212, el. p. vilma.ektyte@archyvai.lt;

Rasa Masiulionytė, Dokumentų apskaitos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 264 9026, el. p. rasa.masiulionyte@archyvai.lt.

12.

Administracinės paslaugos vadovas

Ovidijus Lėveris, Direktorius, tel. (8 5) 261 3431, el. p. ovidijus.leveris@archyvai.lt

13.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai

14.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, Archyvo direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. 

15.

Administracinės paslaugos teikimo proceso aprašymas ir paslaugos teikimo schema

 

Administracinė paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 priede nurodytų veiksmų sekos schemą

 

16.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė

17.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo 1 priedas

[Atsisiųsti paslaugos aprašymą pdf formatu]

 

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 10:21