Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Aras Pupkys

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 • turėti aukštąjį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo turto valdymo ir viešųjų pirkimų organizavimo srityje patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą, turto valdymą, pastatų techninę priežiūrą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę;
 • žinoti teisės aktų ir dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 • rengia Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau – Archyvas) prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus, dalyvauja rengiant Archyvo metų veiklos planus;
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentus, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
 • skelbia informaciją apie viešuosius pirkimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 • rengia viešųjų pirkimų ir kitas ataskaitas;
 • atlieka pagal kompetenciją Archyvo sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę;
 • prižiūri Archyvo pastatą ir patalpas, juose sumontuotus elektros, šilumos, vandentiekio ir kitus inžinierinius tinklus bei įrenginius;
 • prižiūri Archyvo pastate ir patalpose sumontuotus priešgaisrines ir saugos sistemas, kontroliuoja jų techninę būklę;
 • prižiūri Archyvo pastate ir patalpose sumontuotas temperatūros ir drėgmės palaikymo sistemas, užtikrina, kad dokumentų saugyklose būtų palaikomas nustatytas mikroklimatas;
 • prižiūri ir vairuoja Archyvo tarnybinius lengvuosius automobilius, organizuoja jų techninę apžiūrą, rengia ataskaitas apie kuro sunaudojimą;
 • prižiūri Archyvo pastato ir patalpų bei jose esančio turto apsaugą, tikrina teikiamų apsaugos paslaugų kokybę;
 • prižiūri kaip valomi Archyvo pastatai ir patalpos, tikrina atliekamų valymo darbų kokybę;
 • organizuoja Archyvo pastato ir patalpų bei inventoriaus remontą, tikrina atliekamų remonto darbų kokybę;
 • sandėliuoja Archyvo įsigytas atsargas ir kitas materialines vertybes, išduoda jas naudoti, teikia duomenis jų inventorizavimui, sunaudotų ar netinkamų naudoti vertybių nurašymui;
 • aprūpina Archyvo administracijos padalinius kanceliarinėmis ir kitomis darbo priemonėmis, biuro organizacine technika, ūkiniu inventoriumi ir kitomis priemonėmis;
 • vykdo Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;
 • instruktuoja Archyvo darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka,
 • teikia siūlymus Archyvo direktoriui turto valdymo, pastatų priežiūros, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir kitos srities klausimais;
 • rengia Archyvo direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų turto valdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir kitais klausimais projektus;
 • vizuoja pagal kompetenciją teisės aktų turto valdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir kitais klausimais projektus, prekių, darbų bei paslaugų pirkimo sutarčių projektus bei kitų dokumentų projektus;
 • tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;
 • atsiskaito už savo veiklą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Skyriaus vedėjui ir Archyvo vadovybei;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Skyriaus vedėjo ir Archyvo vadovybės pavedimus, susijusius su Archyvo funkcijomis.

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2018-12-20 09:43