Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Jadvyga Januševskaja

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus reglamentuojančius dokumentų naudojimą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
 • mokėti rusų kalbą pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 • organizuoja darbo VRM dokumentų skaitykloje (toliau – Skaitykla) tvarką;
 • teikia asmenims Skaitykloje susipažinti ir tirti Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau – Archyvas) saugomus Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus (toliau – dokumentai) ar jų atsargines kopijas, dokumentų paieškos priemones teisės aktų nustatyta tvarka;
 • konsultuoja asmenis dokumentų paieškos, išdavimo, naudojimo ir kopijavimo klausimais;
 • gamina asmenų užsakytas dokumentų kopijas;
 • tvarko dokumentus;
 • pildo ir tvarko informacijos paieškos priemones;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka dokumentų paiešką;
 • tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;
 • atsiskaito už savo veiklą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Skyriaus vedėjui;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ar Skyriaus funkcijomis.

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2018-12-20 09:52