Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Rūta Gasiūnaitė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius kasos darbą ir kasos operacijų atlikimą;
 • išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 • atlieka kontrolinį Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau – Archyvas) piniginių lėšų perskaičiavimą, išrašo ir pasirašo kasos pajamų ir išlaidų orderius bei kitus kasos operacijų apskaitos dokumentus;
 • teikia kasos operacijų apskaitos dokumentus Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;
 • priima iš atsakingų Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) už suteiktas paslaugas surinktas pinigines lėšas ir jas įneša į banką;
 • fiksuoja piniginių lėšų judėjimo operacijas Archyvo buhalterinės apskaitos informacinėje sistemoje;
 • tvarko Archyvo darbuotojų asmens sąskaitų korteles;
 • kasos pajamų išlaidų ir išlaidų dokumentų pagrindu pildo kasos knygą, apskaičiuoja kasos likutį, tikrina faktišką pinigų sumos atitikimą kasos knygoje užfiksuotiems likučiams;
 • tikrina, kad piniginės lėšos būtų priimamos ar išmokamos tik tinkamai įforminus operacijas;
 • rengia kasos ataskaitas;
 • apskaito pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitus;
 • tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;
 • atsiskaito už savo veiklą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Skyriaus vedėjui;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Skyriaus vedėjo ir Archyvo vadovybės pavedimus, susijusius su Archyvo funkcijomis.

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2018-12-20 09:43