Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Sabina Lisovska

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo valstybės archyvuose patirtį;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos apsaugą ir teikimą;
 • žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 • teikia informaciją apie Archyvo vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas, saugomus dokumentus ir priėjimą prie jų;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų Skyriaus kompetencijos klausimais projektus;
 • teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro teikiamų teisės aktų Skyriaus kompetencijos klausimais projektų;
 • administruoja Archyvo oficialią elektroninio pašto dėžutę;
 • koordinuoja Archyvo veiklos dokumentų administravimą, registruoja dokumentus;
 • tvarko Archyvo veiklos dokumentus, sudaro jų apskaitos dokumentus;
 • Skyriaus vedėjui laikinai nesant, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas;
 • tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;
 • atsiskaito už savo veiklą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Skyriaus vedėjui;
 • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Archyvo ar Skyriaus funkcijomis. 

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2018-12-19 16:46