Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024,
el.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės tarnautojų užduotys

2023 M. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

KĘSTUTIS REMEIKA

 1. Organizuoti projektų su užsienio šalių ir Lietuvos partneriais dėl dokumentų paieškos ir skaitmeninimo įgyvendinimą.
 2. Organizuoti Archyvo veiklos ir saugomų dokumentų sklaidą, rengti ir Archyvo interneto svetainėje bei paskyroje Facebook socialiniame tinkle skelbti informaciją apie Archyvo veiklą, saugomus dokumentus, projektų įgyvendinimą ir kt.
 3. Koordinuoti dokumentų skelbimą interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“.
 4. Koordinuoti dokumentų skelbimą interneto svetainėje „Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyvas“.
 5. Koordinuoti duomenų skelbimą interneto svetainėje „Elektroninis pavardžių archyvas“.

 

DOKUMENTŲ APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJA

RASA MASIULIONYTĖ

 1. Užtikrinti Skyriaus 2023 metų veiklos plano užduočių įvykdymą.
 2. Organizuoti ir kontroliuoti Archyvo saugomų dokumentų, jų apskaitos tvarkymą.
 3. Didinti paslaugų visuomenei Elektroninio archyvo informacinės sistemos (EAIS) priemonėmis prieinamumą.
 4. Kontroliuoti svetainės „Elektroninis pavardžių archyvas“ pildymą.
 5. Į Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) sukeltų apskaitos vieneto lygmens aprašų metaduomenų tvarkymas.

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJA

NIJOLĖ MASLAUSKIENĖ 

 1. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti į duomenų kėlimą į svetainę „Elektroninis pavardžių archyvas“ ir iš duomenų bazės „LKP asmenys“ į svetainę perkeliamų duomenų koregavimą.
 2. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti pavienių skaitmeninio turinio vaizdo dokumentų kėlimą į svetainę „Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų vaizdų elektroninis archyvas“.
 3. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus 2023 m. veiklos plane numatytų apyrašų pertvarkymo darbus.
 4. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus 2023 m. veiklos plane numatytus priimtų saugoti nesutvarkytų V. P. Knašio dokumentų tvarkymo darbus.
 5. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus saugomų dokumentų bylų apyrašų skaitmeninimą ir informacijos parengimą jų įkėlimui į Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS), didinat dokumentų prieinamumą informacinėje erdvėje EAIS priemonėmis.

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

DOROTA MORDAS 

 1. Per einamuosius metus aprašyti LKP dokumentų fonduose saugomus fotodokumentus, parengti jų anotacijas.
 2. Per einamuosius metus į "Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyvas" duomenų bazę įkelti 200 fotonuotraukų, duomenų bazę papildyti 200 įrašų.
 3. Per einamuosius metus rengti informaciją apie suskaitmenintus dokumentų bylų apyrašus jų įkėlimui į Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS), didinat dokumentų prieinamumą informacinėje erdvėje EAIS priemonėmis.
 4. Per einamuosius metus koreguoti duomenis, numatytus įkelti į svetainę "Elektroninis pavardžių archyvas".
 5. Per einamuosius metus atlikti fondo Nr. 1771, apyrašų Nr. 252, 262, 266, fondo Nr. 1376, apyrašų Nr. 1, 2 pertvarkymą.

 

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJAS

POVILAS GIRDENIS 

 1. Užtikrinti VRM dokumentų skyriaus 2023 m. plano įgyvendinimą.
 2. Per einamuosius metus užtikrinti skyriaus 2023 m. plane numatytų virtualių parodų sukūrimą ir savalaikį paskelbimą.
 3. Atrinkti ir parengti ne mažiau kaip 2 įdomius, įvairiems jubiliejams ar įvykiams skirtų dokumentų pristatymus.
 4. Per einamuosius metus koordinuoti VRM dokumentų fondų tvarkymą.
 5. Tvarkant ar naudojant dokumentus atrinkti ir pateikti skelbimui Archyvo svetainėje ir paskyroje Facebook socialiniame tinkle įdomius dokumentus ir nuotraukas.

 

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

JUDITA BŪDAVĖ

 1. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl juridinius faktus patvirtinančių dokumentų.
 2. Nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, gaminti analogines ir skaitmenines dokumentų kopijas.
 3. Atrinkti ir parengti ne mažiau kaip 2 įdomius, įvairiems jubiliejams ar įvykiams skirtų dokumentų pristatymus
 4. Vesti informaciją į archyvo vidaus informacines sistemas.

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJA

VILMA EKTYTĖ

 1. Organizuoti ir kontroliuoti asmenų prašymų išduoti dokumentus, patvirtinančius atitinkamus juridinius faktus, nagrinėjimą, teikti įstatymų nustatytą informaciją.
 2. Organizuoti ir kontroliuoti dokumentų išsaugojimo priemones, skaitytojų aptarnavimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Organizuoti projekto su Holokausto aukų ir didvyrių atminties organizacija „Yad Vashem“ (Izraelio Valstybė) vykdymą.
 4. Atrinkti dokumentus LCVA rengiamoms virtualioms parodoms bei skelbimui socialiniuose tinkluose. 

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

INESA ZUBINIENĖ

 1. Nagrinėti asmenų prašymus ir parengti atsakymus.
 2. Prašymų kiekio sumažėjimo atveju, pildyti   Holokausto Lietuvoje tyrimo dokumentų bylų, užvestų LSSR KGB, sąrašą, įgyvendinant projektą su Holokausto aukų ir didvyrių atminties organizacija „Yad Vashem“ (Izraelio Valstybė) dėl dokumentų apie Lietuvos žydus paieškos, atrankos ir skaitmeninimo.
 3. Esant poreikiui, vykdyti kitas skyriaus veiklos plane numatytas užduotis. 

 

LAIKINAI EINANTI VIDAUS VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS
SABINA LISOVSKA

 1. Kontroliuoti ir koordinuoti veiklą, susijusią su įstaigos dokumentų ir duomenų perdavimu į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą veiklos, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos klausimais. Gautus iš Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro dokumentus ir duomenys tinkamai koordinuoti.
 2. Parengti 2024 m. dokumentacijos planą ir 2023 metų dokumentacijos plano papildymų sąrašą.
 3. Sutvarkyti nuolat ir laikinai saugomas bylas už 2022 metus. Parengti susidariusių laikino saugojimo bylų aktą už 2022 m. ir suderinti su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.
 4. Sutikrinti darbuotojų atostogų likučius atsiųstus iš Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro. Surinkti informaciją iš Archyvo administracijos padalinių darbuotojų apie planuojamas kasmetines atostogas ir parengti 2023 -2024 metų atostogų grafiką.
  Sklandaus darbo užtikrinimas Dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje. Koordinuoti gautus prašymus per elektroninių paslaugų sistemą E-pristatymas, Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS) ir Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS). Derinti ir tikrinti siunčiamų dokumentų per elektroninių paslaugų sistemą E-pristatymas.

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2023-02-03 10:37