Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024, faks.: (8 5) 251 4211,
el.p. lya@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės tarnautojų užduotys

2021 M. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

KĘSTUTIS REMEIKA

 

 1. Organizuoti projektų su užsienio šalių ir Lietuvos partneriais dėl dokumentų paieškos ir skaitmeninimo įgyvendinimą.
 2. Parengti paraiškas gauti finansavimą iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir kitų fondų saugomo dokumentinio paveldo skaitmeninimo, sklaidos ir restauravimo projektams.
 3. Organizuoti Archyvo veiklos ir saugomų dokumentų sklaidą, rengti ir Archyvo interneto svetainėje bei paskyroje Facebook socialiniame tinkle skelbti informaciją apie Archyvo veiklą, saugomus dokumentus, projektų įgyvendinimą ir kt.
 4. Koordinuoti dokumentų skelbimą interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“.
 5. Koordinuoti dokumentų skelbimą ir paskelbtos informacijos koregavimą interneto svetainėje „Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyvas“.

 

DOKUMENTŲ APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJA

RASA MASIULIONYTĖ

 

 1. Užtikrinti Skyriaus darbuotojų vertinimo išvadose nustatytų 2021 m. užduočių vykdymą.
 2. Organizuoti ir kontroliuoti Archyvo saugomų dokumentų, jų apskaitos tvarkymą.
 3. Organizuoti ir kontroliuoti informacijos apie Archyve saugomus dokumentus sklaidą.
 4. Teikti siūlymus dėl Archyvo saugomų dokumentų sklaidos.
 5. Kontroliuoti svetainių „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ ir „Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyvas“ pildymą. 

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJA

NIJOLĖ MASLAUSKIENĖ 

 

 1. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus 2021 m. veiklos plane numatytų dokumentų parodų rengimą.
 2. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti pavienių skaitmeninio turinio Lietuvos partizanų dokumentų kėlimą į svetainę ,,Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“.
 3. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti pavienių skaitmeninio turinio vaizdo dokumentų kėlimą į svetainę „Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų vaizdų elektroninis archyvas“.
 4. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus 2021 m. veiklos plane numatytų apyrašų pertvarkymo darbus.
 5. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti 2021-ųjų metų, paskelbtų Archyvų metais, veiklų darbus.

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

DOROTA MORDAS 

 

 1. Lietuvos partizanų dokumentų rodyklės pildymas, parengti į rodyklę įrašytų dokumentų anotacijas.
 2. Dalyvauti vykdant Kultūros rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuojamo projekto ,,Svetainė (portalas) ,,Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas““ įgyvendinimą.
 3. Aprašyti LKP dokumentų fonduose saugomus fotodokumentus, parengti jų anotacijas ir įvesti į "Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų skaitmeninių vaizdų archyvas" duomenų bazę.
 4. Dalyvauti rengiant virtualią parodą „Lietuvos gyventojų 1941 m. birželio 14–18 d. trėmimas“

  

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJAS

POVILAS GIRDENIS

 

 Užtikrinti VRM dokumentų skyriaus 2021 m. plano įgyvendinimą.

 1. Per einamuosius metus užtikrinti skyriaus 2021 m. plane numatytų virtualių parodų sukūrimą ir savalaikį paskelbimą.
 2. Atrinkti ir parengti ne mažiau kaip 2 įdomius, įvairiems jubiliejams ar įvykiams skirtų dokumentų pristatymus.
 3. Per einamuosius metus koordinuoti VRM dokumentų fondų tvarkymą.
 4. Dalyvauti Archyvų metų renginiuose.  

 

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

JOLANTA BALKUVIENĖ

 

 1. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl juridinius faktus patvirtinančių dokumentų.
 2. Vesti informaciją į specialiai parengtą EXCEL lentelę iš fondo Nr. V-135, ap. 7 bylų.
 3. Vesti informaciją į programos „Asmenys“ duomenų bazes „Kariniai komisariatai“ ir „Kaliniai“.

  

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

JUDITA BŪDAVĖ

 

1. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl juridinius faktus patvirtinančių dokumentų.

2. Gaminti analogines ir skaitmenines VRM dokumentų kopijas.

3. Vesti informaciją į programos „Asmenys“ duomenų bazes „Kariniai komisariatai“ ir „Kaliniai“.

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJA

VILMA EKTYTĖ

 

 1. Organizuoti ir kontroliuoti asmenų prašymų išduoti dokumentus, patvirtinančius atitinkamus juridinius faktus, nagrinėjimą, teikti įstatymų nustatytą informaciją.
 2. Organizuoti ir kontroliuoti dokumentų tvarkymą bei priemones, užtikrinančias jų išsaugojimą (aprašyti bylas, stebėti saugyklų mikroklimatą, tikrinti bylų kiekį ir būklę), skaitytojų aptarnavimą teisės aktų nustatyta tvarka
 3. Organizuoti ir kontroliuoti informacijos paieškos duomenų bazių pildymą.
 4. Organizuoti parodų, numatytų 2021 KGB dokumentų skyriaus veiklos plane, parengimą.
 5. Organizuoti projekto su Holokausto aukų ir didvyrių atminties organizacija „Yad Vashem“ (Izraelio Valstybė) vykdymą.

  

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

EDITA ŠKIRKAITĖ

 

 1. Aptarnauti Lietuvos ypatingojo archyvo skaitytojus
 2. Pildyti informacijos paieškos bazes
 3. Dalyvauti KGB dokumentų skyriaus 2021 veiklos plane numatytų parodų parengime
 4. Nagrinėti asmenų prašymus, atlikti duomenų paiešką ir parengti atsakymus
 5. Vesti pažintines ekskursijas, dalyvauti kituose archyvo organizuojamuose edukaciniuose renginiuose

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

INESA ZUBINIENĖ

 

 1. Nagrinėti asmenų prašymus, atlikti duomenų paiešką ir parengti atsakymus.
 2. Pildyti informacijos paieškos sistemas
 3. Tęsti 2015 m. pradėtą fondo Nr. K-1 „Lietuvos TSR valstybės saugumo komitetas (KGB)“ Filtracinių bylų apyrašo Nr. 59, sąrašą.

 

LAIKINAI EINANTI VIDAUS VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS

SABINA LISOVSKA

 

 1. Kontroliuoti ir koordinuoti veiklą, susijusią su įstaigos dokumentų ir duomenų perdavimu į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą veiklos, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos klausimais;
 2. Parengti 2022 m. dokumentacijos planą ir 2021 metų dokumentacijos plano papildymų sąrašą.
 3. Sutvarkyti nuolatinio saugojimo veiklos dokumentus už 2018-2019 m., įrašyti apskaitos dokumentus į sistemą, sudarytas naikinimo aktas ir perduota derinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai.

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2021-09-13 12:54