Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024, faks.: (8 5) 251 4211,
el.p. lya@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės tarnautojų užduotys

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

KĘSTUTIS REMEIKA

1. Organizuoti projektų su užsienio šalių partneriais dėl dokumentų paieškos ir skaitmeninimo įgyvendinimą.

2. Parengti paraiškas gauti finansavimą iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir kitų fondų saugomo dokumentinio paveldo skaitmeninimo, sklaidos ir restauravimo.

3. Organizuoti renginį „Gyvo archyvo diena 2019“.

4. Organizuoti Archyvo saugomų dokumentų skelbimą valstybės archyvų interneto svetainėje, skelbimui svetainėje rengti informaciją apie archyvo saugomus dokumentus ir archyvo veiklą.

5. Koordinuoti dokumentų skelbimą svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“.

 

DOKUMENTŲ APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJA

RASA MASIULIONYTĖ

1. Užtikrinti skyriaus 2019 metų veiklos plano užduočių įvykdymą.

2. Organizuoti ir kontroliuoti Archyvo saugomų dokumentų, jų apskaitos tvarkymą.

3. Organizuoti ir kontroliuoti informacijos apie Archyve saugomus dokumentus sklaidą.

4. Teikti siūlymus dėl Archyvo saugomų dokumentų sklaidos.

5. Pasiruošti svetainės „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ pildymui.

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJA

NIJOLĖ MASLAUSKIENĖ 

1. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti projekto „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai“ įgyvendinimą.

2. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti projekto ,,Svetainė (portalas) ,,Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ įgyvendinimą.

3. Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus 2019 m. veiklos plane numatytų virtualių ir stacionarių parodų parengimą.

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

DOROTA MORDAS

1. Dalyvauti vykdant Kultūros rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuojamo projekto „ Svetainė (portalas) Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ įgyvendinimą.

2. Aprašyti LKP dokumentų fonduose saugomus fotodokumentus, parengti jų anotacijas ir įvesti į Lietuvos ypatingojo archyvo fotonuotraukų bazę.

3. Per einamuosius metus atlikti dokumentų sklaidos ir populiarinimo priemones.

 

LKP DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

RŪTA GRIŠINAITĖ

1. Per einamuosius metus dalyvauti vykdant Kultūros rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuojamo projekto „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai“ įgyvendinimą.

2. Per einamuosius metus dalyvauti vykdant Kultūros rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuojamo projekto „Svetainė (portalas) Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ įgyvendinimą.

 

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJAS

POVILAS GIRDENIS

1. Užtikrinti VRM dokumentų skyriaus 2019 m. plano įgyvendinimą.

2. Per einamuosius metus užtikrinti skyriaus 2019 m. plane numatytų virtualių parodų sukūrimą ir savalaikį paskelbimą.

3. Atrinkti ir parengti ne mažiau kaip2 įdomius, įvairiems jubiliejams ar įvykiams skirtų dokumentų pristatymus.

4. Per einamuosius metus koordinuoti VRM dokumentų fondų tvarkymą.

 

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

JUDITA BŪDAVĖ 

1. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl juridinius faktus patvirtinančių dokumentų.

2. Skaitmeninti VRM dokumentų fondų bylų apyrašus.

3. Tvarkyti skyriaus veiklos dokumentus

 

VRM DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

JOLANTA BALKUVIENĖ 

1. Parengti fondo Nr. V-135 apyrašo Nr. 7 „Veiklos bylos“ informacijos paieškos rodykles.

2. Tvarkyti VRM dokumentų fondus.

3. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl juridinius faktus patvirtinančių dokumentų.

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VEDĖJA

VILMA EKTYTĖ

1. Organizuoti ir kontroliuoti asmenų prašymų išduoti dokumentus, patvirtinančius atitinkamus juridinius faktus, nagrinėjimą, teikti įstatymų nustatytą informaciją.

2. Organizuoti ir kontroliuoti dokumentų tvarkymą bei priemones, užtikrinančias jų išsaugojimą (aprašyti bylas, stebėti saugyklų mikroklimatą, tikrinti bylų kiekį ir būklę), skaitytojų aptarnavimą teisės aktų nustatyta tvarka

3. Organizuoti ir kontroliuoti informacijos paieškos duomenų bazių pildymą.

4. Organizuoti parodų, numatytų 2019 KGB dokumentų skyriaus veiklos plane, parengimą.

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

EDITA ŠKIRKAITĖ

1.Dalyvauti 2019 skyriaus veiklos plane numatytų parodų parengime

2. Pildyti informacijos paieškos bazes .

3.Aptarnauti archyvo skaitytojus .

4. Nagrinėti asmenų prašymus, atlikti duomenų paiešką ir parengti atsakymus.

5. Vesti pažintines ekskursijas, dalyvauti kituose archyvo organizuojamuose edukaciniuose renginiuose.

 

KGB DOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

INESA ZUBINIENĖ

1. Nagrinėti asmenų prašymus, atlikti duomenų paiešką ir parengti atsakymus.

2. Tęsti 2015 m. pradėtą fondo Nr. K-1 „Lietuvos TSR valstybės saugumo komitetas (KGB)“ Filtracinių bylų apyrašo Nr. 59, sąrašą.

 

VIDAUS VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJA

VILMA STOČKŪNIENĖ

1. Kontroliuoti ir koordinuoti veiklą, susijusią su įstaigos dokumentų ir duomenų perdavimu į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą veiklos, personalo valdymo ir administravimo klausimais;

2. Užtikrinti naujos redakcijos valstybės tarnybos įstatymo taikymą, rengiant teisės aktų projektus veiklos, personalo valdymo ir administravimo klausimais;

3. Koordinuoti informacijos apie Archyve vykstančius renginius, parodas, edukacines programa sklaidą.

4. Sutvarkyti nuolatinio saugojimo veiklos dokumentus už 2017-2018 m., įrašyti apskaitos dokumentus į sistemą ir perduoti derinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai.

5. Parengti 2020 m. dokumentacijos planą, registrų ir 2019 metų dokumentacijos plano papildymų sąrašą.

 

VIDAUS VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ

SABINA LISOVSKA

1. Nagrinėti prašymus Skyriaus kompetencijos klausimais ir rengti informacinius pranešimus. 

2. Koordinuoti prašymus, gautus per elektroninių paslaugų sistemą E-pristatymas, Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS) ir Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS); 

3. Rengti dokumentus ir duomenis apie personalo administravimą ir teikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui; 

4. Koordinuoti siunčiamų elektroninių dokumentų projektus, juos įkelti, išsiųsti per elektroninių paslaugų sistemą E-pristatymas; 

5. Tvarkyti nuolatinio saugojimo elektroninius dokumentus.

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2019-02-05 09:09