P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

2011 metai

Eil. Nr. Fondo Nr. Fondo pavadinimas Chronologinės ribos Apsk.v. (s.v.) skaičius
1 64 Marijampolės rajono liaudies teismas 1978-1989 27
2 88 Marijampolės rajono Liubavo apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1980-1990 3
3 89 Marijampolės rajono Kalvarijos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1986-1990 2
4 412 Kapsuko rajono Trakiškių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1964-1966 1
5 592 Marijampolės tarprajoninė prokuratūra 1953-1977 6
6 1000 Marijampolės apskrities archyvas 2008 12
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos archyvų departamento prie LRV generalinio direktoriaus įsakymų archyvo veiklos klausimais, Archyvo direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais ir jų registro 1V, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolų ir jų registro E, archyvo veiklos planų ir ataskaitų, Archyvo patikrinimo pažymos, susirašinėjimo, finansinės atskaitomybės ir kitos bylos
7 1032 Vilkaviškio rajono Klausučių apylinkės taryba ir viršaitis 1994-1997 1
8 1040 Šakių rajono savivaldybė 1990-1994 150
9 1099 Vilkaviškio rajono Klausučių seniūnija 1991-2001 77
10 1099 Vilkaviškio rajono Bartninkų seniūnija 1991-1997 30
11 1099 Vilkaviškio rajono Gražiškių seniūnija 1991-2008 77
12 1099 Vilkaviškio rajono Pajevonio seniūnija 1991-1997 18
13 1099 Vilkaviškio rajono Vištyčio seniūnija 1991-1997 15
14 1100 Marijampolės rajono Sasnavos seniūnija 1991-2000 47
15 1100 Marijampolės rajono Gudelių seniūnija 1991-1997 11
 16  1100  Marijampolės rajono Kalvarijos seniūnija  1991-1996  60
 17  1100  Marijampolės rajono Sangrūdos seniūnija  1991-1997  27
 18  1100  Marijampolės rajono Šunskų seniūnija  1991-1997  46
 19  1100  Marijampolės rajono Liudvinavo seniūnija  1991-1997  31
 20  1101  Šakių rajono Lukšių seniūnija  1997-2002 39
 21  1138  Marijampolės apskrities viršininko administracija  2010  118
 22  1142 Marijampolės apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šakių žemėtvarkos skyrius  1994-2010  193
 23  1148  Marijampolės savivaldybės administracijos Gudelių seniūnija  1998-2007  47
 24  1149  Vilkaviškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  2000-2010  86
 25  1150  Šakių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  2000-2010  136
 26  1151  Marijampolės apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  1995-2009  218
Informaciją atnaujino: Danutė Baltrukonienė,
Informacija atnaujinta: 2016-12-28 10:51