P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

2012 metai

Eil. Nr. Fondo Nr. Fondo pavadinimas Chronologinės ribos Apsk. v. (s.v.) skaičius
1 64 Marijampolės rajono liaudies teismas 1981-1989 40
2 593 Vilkaviškio rajono prokuratūra 1944-1989 40
3 1000 Marijampolės apskrities archyvas 2009-2010 21
Dokumentų apibūdinimas: Lietuvos archyvų departamento prie LRV generalinio direktoriaus įsakymų archyvo veiklos klausimais, archyvo direktoriaus įsakymų veiklos klausimais, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolų, archyvo veiklos planų ir ataskaitų, susirašinėjimo su Lietuvos archyvų departamentu, archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimų per 2008, 2009 metus ataskaitų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašų, dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimo pažymų ir kitų dokumentų bylos.
4 1099 Vilkaviškio rajono Keturvalakių seniūnija 1991-1997 16
5 1099 Vilkaviškio rajono Vištyčio seniūnija 1999-2002 29
6 1100 Marijampolės rajono Liubavo seniūnija 1991-1997 11
7 1101 Šakių rajono Barzdų seniūnija 2000-2008 14
8 1101 Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio seniūnija 1995-2002 54
9 1101 Šakių rajono Plokščių seniūnija 1995-2008 44
10 1143 Vilkaviškio žemėtvarkos skyrius 1992-2010 235
11 1146 Vilkaviškio darbo birža 2010 7
12 1147 Šakių darbo birža 2009-2010 8
13 1149 Vilkaviškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba 2011 7
14 1151 Marijampolės apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2010-2011 34
15 1150 Šakių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2010-2011 18
16 1152 Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra 1990-2012 145
17 1153 Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūra 1990-2012 142
18 1154 Marijampolės rajono apylinkės teismas 1990-2006 165
19 1155 Šakių "Aukuro" pagrindinė mokykla 1990/1991-2011/2012 212
Informaciją atnaujino: Danutė Baltrukonienė,
Informacija atnaujinta: 2016-12-28 10:57